Nog net in het ‘oude’ jaar zijn we met instemming van de VCMB-Raad tot overeenstemming gekomen met SEO Economisch Onderzoek om ons Creditmanagement Waardenonderzoek uit te gaan voeren.

Er is gekozen voor een gefaseerde aanpak, waarbij het onderzoek zich in de eerste fase zal toespitsen op een kwantitatieve inventarisatie van de economische en maatschappelijke waarden, waarna in de 2e fase een zogenaamd gedachtenexperiment op basis van bestaand wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd om te beschrijven wat de gevolgen voor de economie en maatschappij zouden zijn als er geen creditmanagement zou bestaan. We starten direct na de jaarwisseling om hiervoor een plan van aanpak te maken. Daarin wordt onder meer een kick-off bijeenkomst met en voor de leden voorzien om ervoor te zorgen dat de betrokkenheid van de leden bij dit belangrijke onderzoek optimaal is.

SEO Economisch Onderzoek is in 1949 vanuit de Economische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam opgericht, om het doen van toegepast onderzoek te stimuleren. Daarmee is SEO een van de oudste economische onderzoeksbureaus van Nederland. Sinds de jaren tachtig is SEO Economisch Onderzoek een van de universiteit onafhankelijke stichting, al blijven de banden met de wetenschap nauw.

Bron: VCMB