Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) heeft aan de hand van de eerste SEPA-monitor van de Nederlandsche Bank (DNB) op 2 juni gesproken over de voortgang van de migratie in Nederland. Single Euro Payments Area (SEPA) betreft de invoering van gemeenschappelijke girale betaalmiddelen als de overschrijving, incasso en betaalkaarten in Europa. SEPA is in januari 2008 van start gegaan.

De SEPA-monitor meet het bewustzijn van wat SEPA voor marktpartijen betekent, de concrete voorbereidingen voor de invoering, alsmede de feitelijke migratie naar de Europese betaalproducten van softwarehuizen, grote ondernemingen, Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en overheidsafnemers.

Grote bedrijven en overheidsgebruikers zijn overwegend positief over SEPA. Het MKB is vrij neutraal over SEPA. Het MOB heeft geconstateerd dat bij het grootbedrijf en de overheidsgebruikers het SEPA-bewustzijn hoog is en dat velen bezig zijn met concrete voorbereidingen. Het SEPA-bewustzijn van het MKB is daarentegen nog erg laag (70% is zich niet bewust van SEPA en 90% moet nog met de voorbereidingen starten).

Voorts is een meerderheid van de marktpartijen voor een einddatum van nationale girale producten (overschrijving en incasso) mits duidelijk is wat voor hen de gevolgen zijn. Het MOB schaart zich achter de uitkomsten van de Eerste SEPA-monitor van DNB: bij voorkeur een uniforme einddatum van nationale girale producten om de overgang naar Europese betaalproducten te stimuleren.

Klik hier om de SEPA-monitor van DNB te downloaden

Bron: De Nederlandse Bank