Voor de VVCM Credit Management Innovation Award waren dit jaar zes cases ingezonden. Uit deze aanmeldingen heeft de onafhankelijke jury, bestaande uit Jean Gieskens (Hoofddocent VVCM Opleidingen), Cees Jansen (Voorzitter van de VVCM), Casper Sonnega (VVCM Credit Manager van het Jaar 2016), Rody Heijstek (CEO van Mail to Pay, de winnaar van vorig jaar) en Arjan Pezarro (Penningmeester van de VVCM) drie innovatieprojecten, die hebben geleid tot een aantoonbare positieve doorbraak in de manier waarop Credit Management plaatsvindt. De jury toetste de projecten op innovatie,  operationeel zijn en op hun bijdrage aan het vakgebied Credit Management. Dit jaar waren Syncasso, GGN en Signicat genomineerd voor de VVCM Credit Management Innovation Award.

Syncasso

Dick Kruiswijk, directeur Markt en Communicatie bij Syncasso presenteerde een aanpak van visuele incassocommunicatie die met name begrijpelijk is voor laaggeletterde debiteuren.

Syncasso is samen met Kredietbank Nederland, de Rijksuniversiteit Groningen en de Stichting Lezen en Schrijven in 2017 gestart met het onderzoek ‘Lezen ≠ Begrijpen’ met als doel het percentage ;laaggeletterdheid onder debiteuren-klanten in kaart te brengen, om vervolgens te onderzoeken hoe we het beste met hen kunnen communiceren. Eind april 2018 toonde de tussenrapportage van het onderzoek aan dat ruim 50% van de debiteuren bij Syncasso laaggeletterd is. Een schokkend hoog percentage waar zelfs het NOS journaal uitgebreid verslag van deed, omdat het gemiddeld in Nederland 18% is. Moeite hebben met lezen en schrijven heeft grote gevolgen en is voor alle betrokken partijen nadelig. De schuldeiser moet (nog) langer wachten op betaling. Syncasso moet meer inspanningen doen en kosten maken om de debiteur in beweging te krijgen. De debiteur wordt door niet tijdig te (kunnen) reageren belast met extra (buiten-)gerechtelijke kosten. Behalve oneerlijk voor de laaggeletterde debiteur, is dit ook inefficiënt en ineffectief voor het Credit Management. De uitdaging is om incassocommunicatie te ontwikkelen die door iedereen wordt begrepen.

GGN

Kees van den Heuvel, commercieel directeur bij GGN, gaf een presentatie onder het motto “Met data kun je pas echt sociaal incasseren”.

Hij vertelde dat in het verleden met alle debiteuren op eenzelfde wijze werd gecommuniceerd. Er werd geen onderscheid gemaakt in het moment van communicatie, de tone of voice of het kanaal. Een debiteur die niet kon betalen werd over één kam geschoren met een debiteur die niet wilde betalen. Inmiddels heeft de gehele incassomarkt zich verder ontwikkeld en worden debiteuren steeds vaker gesegmenteerd benaderd. GGN heeft in 2017 een best practice gepubliceerd met opdrachtgever bol.com, waarin zij lieten zien dat een grote verbetering is te realiseren met een gesegmenteerde aanpak. De grootste verbeteringen in het incassorendement kwamen met name van debiteuren, die konden betalen. Debiteuren die niet kunnen betalen, worden slechts beperkt geholpen met een gesegmenteerde aanpak. Eenvoudig gezegd: als je het geld niet hebt, kun je ook met een gesegmenteerde aanpak niet betalen. Dat was voor GGN aanleiding om zich verder te verdiepen in debiteuren die niet kunnen betalen. Daarbij zochten zij antwoord op de vraag: kunnen wij zorgen dat de debiteuren die niet kunnen betalen, op termijn wel weer kunnen betalen?

Signicat

De derde genomineerde voor de VVCM Credit Management Innovation Award 2019 was Signicat. Edwin de Ron, senior sales executive van Signicat Benelux, gaf een toelichting op een samenwerking van Signicat met Rabo eBusiness, die ertoe heeft geleid dat Rabo eBusiness de eerste Digitale Identiteits Service Provider is geworden. Hierdoor is het mogelijk om elektronisch de identiteit van klanten vast te stellen en documenten te laten ondertekenen en vast te leggen. De verificatie van de identiteit van klanten uit geheel Europe wordt daarmee vereenvoudigd. Het misbruik van de identiteit van iemand anders wordt ermee voorkomen. Een schoolvoorbeeld van digitale transformatie.

Fraaie pitches van vijftien minuten gevolgd door vragen en antwoorden droegen bij aan het oordeel van de jury onder leiding van Martin van der Hoek, die aan het eind van de middag de winnaar van de VVCM Credit Management Innovation Award 2019  bekend maakte. Signicat won de felbegeerde prijs. Ook namens de organisatie van Credit Expo van harte gefeliciteerd!

Bron: VVCM