Aanbieders van misleidende sms-diensten krijgen van Vodafone vanaf heden zelf de rekening gepresenteerd. Als eerste telecomaanbieder zal Vodafone klanten die vermoeden het slachtoffer te zijn van misleidende sms-diensten direct crediteren. De kosten hiervan worden verhaald op de aanbieder van de sms-dienst. Het is aan de aanbieder van de sms-dienst om te bewijzen dat de klacht van de klant ongegrond is. Deze extra coulante opstelling richting benadeelde klanten en een harde opstelling richting hardnekkige overtreders onder de aanbieders van sms-diensten moet ertoe leiden dat overlast voor klanten volledig verdwijnt.
Om dit te realiseren introduceert Vodafone een klachtenbeleid op basis van omgekeerde bewijslast. Hierbij krijgen klanten bij klachten over misleiding of bedrog in de regel het voordeel van de twijfel en worden ze meteen gecrediteerd. Het gecrediteerde geld wordt vervolgens teruggevorderd van de sms-dienstverlener via wie deze misleidende dienst is aangesloten. Herhaaldelijke overtreding van aanbieders van Sms-diensten zal leiden tot afsluiting. Om klanten te helpen bij het indienen van hun klacht heeft Vodafone een speciaal klachtenloket geopend via www.vodafone.nl/smsklacht.

Anthony Hellegers, Directeur Corporate Development bij Vodafone Nederland: "Premium Sms-klachten hebben helaas een lange geschiedenis. De vele initiatieven door de sector en beleidsmakers hebben geleid tot hoge kosten voor operators maar nog niet tot het gewenste effect. Vodafone wil geen onderdeel uitmaken van een sector die overlast blijft veroorzaken voor onze klanten."

Vodafone concludeert dat een harde aanpak van de sector de enige mogelijke manier is om Premium Sms-diensten uiteindelijk op een verantwoorde manier beschikbaar te maken voor klanten en te voorkomen dat operators steeds ingrijpender en kostbaarder maatregelen moeten nemen. Volgens Vodafone lijden de goeden hier onder de kwaden: de voordelen van nuttige en populaire Sms-diensten wegen momenteel niet op tegen de overlast voor onze klanten als gevolg van misleidende Premium Sms-diensten. Vodafone hoopt dan ook dat zijn inspanningen ondersteund worden door de andere operators, Sms-dienstverleners en content aanbieders.

Door een harde aanpak van malafide aanbieders te combineren met een coulante opstelling richting benadeelde klanten hoopt Vodafone een verantwoorde en duurzame Premium Sms-markt te creëren. Vanavond licht Vodafone dit nieuwe beleid toe in Tros Radar.

Bron: APS