De daling van het aantal faillissementen in ontwikkelde markten is sinds 2016 afgezwakt. Voor het komende jaar verwacht Atradius dat de faillissementsniveaus voor ontwikkelde landen gemiddeld met 2 procent dalen. Vorig jaar bedroeg de daling nog 3 procent. Nederland onderscheidt zich in positieve zin van de meeste andere landen. Het aantal faillissementen hier is relatief laag en zal in 2017 waarschijnlijk met 3 procent dalen. Wel brengt de politieke onzekerheid in Europa en de Verenigde Staten risico’s met zich mee. Met verkiezingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland voor de boeg is de verwachting dat populistische partijen winst boeken. Dit kan het sentiment onder bedrijven negatief beïnvloeden, waardoor investeringsbeslissingen worden uitgesteld.

De wereldwijde economische groei ligt dit jaar iets hoger dan in 2016. Desondanks dalen de faillissementsniveaus minder snel dan in 2016. Inmiddels naderen faillissementen het niveau van 2007, een jaar voordat de crisis uitbrak. Vorig kwartaal voorspelde Atradius voor dit jaar nog een nulgroei van de faillissementen in ontwikkelde markten. De verbetering van 2 procentpunt komt vooral door hogere groeivooruitzichten en het stijgen van de grondstoffenprijzen. Wel nemen de risico’s voor bedrijven toe. Zo voert een aantal centrale banken, de Amerikaanse centrale bank voorop, een restrictief monetair beleid. De rentestijging die hiervan het gevolg is, verhoogt de financieringskosten voor bedrijven.

Politieke onzekerheid brengt risico’s met zich mee

Een ander belangrijk risico is de politieke onzekerheid in Europa en de Verenigde Staten. Verschillende Europese landen – Nederland, Frankrijk, Duitsland en mogelijk ook Italië – houden dit jaar verkiezingen. Hoewel de effecten van deze onzekerheid nu nog beperkt zijn – het vertraagt hooguit het tempo waarin faillissementen dalen – benadrukt Atradius dat de schade groter kan zijn als de verkiezingsuitslagen de vorming van stabiele regeringen bemoeilijkt. Het beleid van de Amerikaanse president Trump creëert daarnaast onzekerheid over de toekomst van handelsverdragen, in het bijzonder NAFTA.

John Lorié, hoofdeconoom van Atradius: “De faillissementsontwikkeling in Nederland steekt dit jaar opnieuw in positieve zin af bij andere landen, al is de daling veel minder sterk dan in voorgaande jaren. Wel vormt de toenemende politieke onzekerheid zowel in ons eigen land als bij belangrijke handelspartners een risico. De kans is groot dat populistische partijen ook in Europa veel winst zullen boeken. Hierdoor neemt de roep om protectionisme toe. Als bovendien vrijhandelsverdragen vastlopen, maakt dat de vooruitzichten voor de internationale handel er niet beter op.”

Het rapport met de internationale faillissementsvoorspellingen van Atradius voor 2017 kan worden gedownload van www.atradius.nl.

Bron: Atradius