De ministerraad heeft op voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten om de premie voor wanbetalers van de zorgverzekering te verlagen.

Deze premie daalt op 1 juli 2016 van 159 euro naar 128 euro. De verlaging maakt het mogelijk dat mensen sneller uitstromen uit de wanbetalersregeling, doordat zij meer geld overhouden om hun schulden aan te pakken.

Wet verbetering wanbetalersmaatregelen

Dinsdag 1 december 2015 is het wetsvoorstel ‘verbetering wanbetalersmaatregelen’ aangenomen door de Eerste Kamer. Het kabinet wil hiermee het aantal wanbetalers in de zorgverzekering terugdringen. Naast de verlaging van de premie, maakt de nieuwe wet het onder andere mogelijk dat een wanbetaler zonder tussenkomst van een schuldhulpverlener uit de wanbetalersregeling kan stromen als er een betalingsregeling wordt getroffen met de zorgverzekeraar.

De mogelijkheid die de nieuwe wet geeft om groepen aan te wijzen die uit het bestuursrechtelijke premieregime kunnen stromen wordt momenteel verder uitgewerkt. Zo wordt onderzocht onder welke voorwaarden bijstandsgerechtigde wanbetalers terug kunnen keren naar de gewone premie van de zorgverzekeraar.

Bestuursrechtelijke premie

Iedereen die in Nederland woont en/of werkt is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Mensen die ondanks het aanbod om een betalingsregeling te treffen hun zorgpremie langer dan 6 maanden niet betaald hebben, worden door hun zorgverzekeraar aangemeld bij het Zorginstituut Nederland. Zorginstituut Nederland is bevoegd om de premie via de werkgever of uitkeringsinstantie op het loon of uitkering in te houden. De bestuursrechtelijke premie ligt hoger dan de gemiddelde premie die zorgverzekeraars vragen. Dit gebeurt om de kosten voor deze regeling niet te leggen bij mensen die hun premie wel betalen.

Daarnaast worden mensen zo ontmoedigd om hun betalingsachterstand op te laten lopen. Aan de ene kant moet de premie niet zo hoog zijn dat de schulden van de wanbetaler alleen maar groter worden, aan de andere kant ook niet te laag, zodat mensen worden aangemoedigd zo snel mogelijk terug te keren naar de normale zorgverzekering.

Bron: Rijksoverheid.nl