Soms gaan zaken in het leven niet zoals gepland en gebeuren er dingen in de privésfeer die erin kunnen hakken. Om werknemers van bedrijven aangesloten bij Bouwend Nederland een duwtje in de goede richting te geven, is de dienst Social Support in het leven geroepen. Deze helpt werknemers bij het vinden van de juiste begeleiding en biedt een helpende hand.

Roelofs, met hoofdvestiging in het Overijsselse Den Ham, is een innovatieve speler in de infrasector. Het familiebedrijf uit 1960 begon ooit in de zandwinning, maar is inmiddels werkzaam met een ingenieursbureau en een uitvoeringstak in uiteenlopende expertises; van planontwikkeling tot wegverharding en riolering en van onderhoud van de openbare ruimte tot complete gebiedsontwikkeling.

Groei

Inmiddels beschikt het bedrijf over meer dan honderd ingenieurs in de civiele sector en is het nog altijd groeiende. In totaal is zo’n 270 man aan het werk bij Roelofs. Dat vergt een goede planning en iemand die de korte lijnen binnen het bedrijf bewaakt. Daar is Katja Mackus, P&O-functionaris bij Roelofs, mede verantwoordelijk voor. “We staan te boek als een sociaal bedrijf’’, vertelt Mackus. “Er is een oprechte belangstelling voor collega’s, werknemers. Als er thuis iets speelt, houden we daar altijd rekening mee.’’

Helpende hand

Een vervelende thuissituatie kan uitgroeien tot een serieus probleem. Als het gaat om financiële problemen bij werknemers, ziekte of een echtscheiding, doet Roelofs een beroep op Social Support, waar Tonny Grotenhuis een helpende hand biedt. Mackus: “Zij kennen de weg en weten hoe procedures lopen wanneer iemand bijvoorbeeld de rekeningen niet meer kan betalen en door de bomen het bos niet meer ziet.’’

Social Support is er dus voor werknemers, die via de werkgever bij Bouwend Nederland zijn aangesloten. Inmiddels is de dienst door Roelofs een aantal keer ingeschakeld. En dat werpt zijn vruchten af, merkt Mackus. “Social Support staat eigenlijk los van de werkgever, maar medewerkers voelen zich wel gesteund door het bedrijf. Dat wekt vertrouwen en schept een band.’’

Laagdrempelig

Mackus merkt dat het inschakelen van Social Support ook op de lange termijn helpt. “Het is belangrijk dat mensen snel aan de bel trekken. Daar is Social Support voor, het is laagdrempelig. Als iemand al twee maanden thuiszit, wordt de afstand tussen het bedrijf en werknemer groter, zo niet té groot.’’ Kortom; Social Support is een laagdrempelige en veilige manier voor werknemers die om wat voor reden dan ook in de knel zitten of zich zorgen maken over hun relatie, financiële situatie of gezondheid.

Loyaal

Bovendien zorgt Social Support er wat Mackus betreft indirect voor dat de loyaliteit bij werknemers toeneemt. “Als bedrijf kan je wel zeggen: ‘kom maar met je probleem’, maar mensen moeten dat ook willen doen. Het voordeel is dat Tonny (Grotenhuis, red.) direct naar oplossingen kijkt, orde in de chaos creëert.’’

Bron: Bouwend Nederland