Onderzoek heeft aangetoond dat meer dan de helft van de credit managers verwacht dat social media in de toekomst wordt ingezet voor het aanmanen van debiteuren.

Maar zal het wel echt worden ingezet voor het aanmanen en incasseren of zal het voornamelijk worden ingezet om de relatie met klanten te versterken? Eén ding weet ik wel zeker, er zijn ontzettend veel organisaties die aangeven dat zij gebruik maken van social media. Maar doen zij dat ook echt of zeggen ze het alleen maar?

Experimenteren

Social media is natuurlijk veel meer dan Twitter, Facebook of LinkedIn. Er zijn al partijen die aangeven dat zij hun klanten via FourSquare volgen om op deze wijze het meest geschikte moment voor de deurwaarder te kunnen bepalen. Tja, als je weet dat deze persoon iedere ochtend om 10.00 uur naar Starbucks gaat, waarom ga je dan niet om 09.45 uur voor de deur staan wachten? In Amerika, het land van de onbegrensde mogelijkheden, experimenteert men hier al enkele jaren mee. Experimenten waar wij best veel van kunnen leren. Maar aan de andere kant, kan dit eigenlijk allemaal wel?

Incasseren via Facebook

Vorig jaar heeft een rechter in de Amerikaanse staat Florida zich nog uitgesproken over het gebruik van sociale netwerksite Facebook door incassobureaus. Een vrouw in de staat werd achtervolgd door een incassobureau vanwege een autolening van 362 dollar die nog niet betaald was. De vrouw én haar familieleden kregen herhaaldelijk berichten op hun Facebookaccounts van het incassobureau, met de oproep de schuld te betalen. Het incassobureau werd vervolgens beboet. Desondanks wordt dit in Nederland nu ook geprobeerd. Zo maken incassobureaus steeds minder gebruik van deurwaarders, omdat zij door professionalisering van de inzet van social media zelf meer kunnen incasseren.

Wondermiddel ja of nee?

Maar maken al deze bedrijven wel echt gebruik van sociale media? Of zegt men alleen maar dat zij het doen omdat men toevallig een Facebookpagine of Twitteraccount heeft. Ik betwijfel of ze het ook daadwerkelijk doen. Op dit moment zitten er in Nederland bijvoorbeeld zo’n 500.000 gebruikers op Twitter. Valt u dat tegen? Dat klopt, dus inzet van sociale media binnen de creditmanagement industrie is – op dit moment – geen wonder-middel. Er zijn dan ook nog steeds heel veel mensen die niet geloven in sociale media.

Privacy

Amerika is een land waar veel kan, maar de eerste pogingen om geld te innen via social media zijn, in ieder geval in Florida, aan banden gelegd. De privacy van de betrokkenen werd geschonden. In een onderzoek van o.a. OnGuard geeft ook een kwart van de Nederlandse creditmanagers aan dat social netwerken de privacy van debiteuren in gevaar kan brengen.

En dat begrijp ik ook wel, want gaan we geen grenzen overtreden die ons uiteindelijk moreel voor de voeten gaan lopen? En dan bedoel ik dat als we daarin doorschieten, de politiek dat onmiddellijk zal aangrijpen om gebruik van social media in regels en wetten te gieten. In Brussel is men al druk bezig met de nieuwe Europese Privacy Wet.

Social media statistieken

Dat betekent dat wij als branche gedoseerd en met beleid moeten gaan werken met sociale media. Ik zie ontzettend veel mogelijkheden. Bijvoorbeeld bij het aannamebeleid van nieuwe klanten. In Amerika zijn ze namelijk al een tijd bezig met social media statistieken om te onderzoeken of een bedrijf echt bestaat. Kijk, dat vind ik slimme innovaties. Laten we tot die tijd de mooie nieuwe media inzetten om de relatie met onze klanten te verbeteren. Creëer een extra contactmoment. Snuffel eerst aan het medium door het bijvoorbeeld in te zetten voor uw webcare en relatiemanagement, de volgende stap volgt vanzelf.

Of sociale media in dit kader de innovatiebron van de eeuw is? We zullen het gaan zien…..ik blijf met u meekijken!

Bron: www.creditexpo.nl