SP-Kamerlid Sadet Karabulut presenteert vijf voorstellen om de schuldhulpverlening sneller en effectiever te laten verlopen. Daarmee worden mensen met grote schulden geholpen en lopen de kosten voor de samenleving minder hard op.

Karabulut: ‘Meer dan een miljoen Nederlanders hebben te maken met een betalingsachterstand. Hierdoor komen veel mensen in een negatieve spiraal terecht en zien hun schuld steeds groter worden. Deze mensen verdienen de beste hulp om uit de schulden te komen. Daartoe doe ik vijf voorstellen.’

Sinds 2008 verdubbelde het aantal schuldhulpverzoeken van 44.000 naar 89.000. En dat is slechts het topje van de ijsberg. Twee miljoen huishoudens kennen een vorm van betalingsachterstand. De helft daarvan heeft zoveel schulden dat aflossen problematisch wordt. Karabulut: ‘Dit is niet alleen dramatisch voor al deze mensen, maar het kost de samenleving ook veel geld als de schulden niet meer afgelost kunnen worden.’

Voor mensen met grote schulden bestaat er een beslagvrije voet. Dit betekent dat mensen altijd 90 procent van het bijstandsniveau over moeten houden om rond te kunnen komen. De overheid schendt deze afspraak geregeld, waardoor de problemen voor mensen nog groter worden. Daarnaast wordt er aan mensen die hun zorgpremie niet meer kunnen betalen een forse boete opgelegd. Karabulut: ‘In plaats van dat de overheid deze mensen goed helpt, worden ze steeds dieper in de schulden geduwd. Daar moet snel verandering in komen.’

Karabulut stelt het volgende voor:

  1. Ook bij schulden moeten mensen voldoende overhouden om van te leven. De overheid moet de beslagvrije voet actief toepassen. Het garandeert dat mensen altijd 90 procent van het bijstandsniveau overhouden om in basale levensbehoeften te kunnen blijven voorzien.
  2. De belastingdienst mag niet langer een toeslagenschuld verrekenen met andere toeslagen. De schuldhulpverlening kan de situatie zo sneller stabiliseren en de financiële situatie op orde brengen.
  3. Geen boete meer bij betalingsachterstand zorgpremie. Het boetebedrag wordt gebruikt voor het aflossen van de betalingsachterstand en draagt zo bij aan het beperken en terugdringen van schulden.
  4. Rechtstreekse betalingsregelingen voor verkeersboetes en kwijtschelding bij een gemeentelijke schuldregeling. Mensen in een schuldregeling kunnen verkeersboetes gespreid betalen of deze betrekken bij een schuldregeling. Zo staan verkeersboetes niet langer een succesvolle schuldregeling in de weg.
  5. Betere en voor iedereen toegankelijke schuldhulpverlening. De overheid verbiedt malafide en commerciële schuldhulpverlening en stelt minimale kwaliteitseisen aan de gemeentelijke schuldhulpverleners. De schuldhulpverlening helpt iedereen met problematische schulden, ook mensen met een koophuis of mensen die in scheiding liggen.

Bron: SP.nl