Dat wil het spaarplatform Raisin doen door concurrentie te bieden door middel van hogere rentes. Het bedrijf stelt dat er jaarlijks miljarden aan spaargeld verloren zullen gaan als er zich geen concurrentie aandringt op de spaarmarkt. De Nederlandse grootbanken geven in gesprek met Bank.nl aan dat het spaarders vrij staat hun geld elders onder te brengen.

Banken zien wekelijks ruim honderd miljoen euro aan Nederlands spaargeld verdwijnen naar Raisin, bleek gisteren uit een publicatie van het Algemeen Dagblad. ING en Rabobank geven aan het beeld maar in beperkte mate te herkennen, en stellen dat zij het spaargeld van hun klanten juist zien toenemen. ABN Amro laat in een reactie weten het te betreuren dat klanten hun spaargeld in het buitenland onderbrengen, maar dat ze hen niet tegen kan houden.

“Deze verschillen onderstrepen onze raison d’être”, aldus Raisin over het verschil tussen de ondanks aangekondigde renteverhoging van Rabobank (1,5%) en hun hoogrenderende partnerbank Nordax (2,57%). “Het toont aan dat concurrentie op de spaarmarkt ontzettend belangrijk is. Minder concurrentiedruk is slecht voor klanten. De Europese Unie heeft met de uniforme depositogarantiestelsels – overal worden banktegoeden beschermd tot 100.000 euro – het kader gevormd waarin wij de Nederlandse grootbanken uit kunnen dagen en hopelijk kunnen dwingen om eerlijkere rentes te bieden.”

ABN Amro: “Klanten moeten zich goed inlezen”

ABN Amro betreurt het dat het spaargeld verplaatst wordt naar het buitenland, maar zegt ze niet tegen te kunnen houden. “Er zullen altijd mensen zijn die meer rendement op hun spaargeld willen dan de banken in Nederland bieden. Klanten moeten zich goed inlezen in de voorwaarden die gesteld worden aan deze rekeningen want het kan zijn dat er condities aan vast zitten die een drempel opwerpen, bijvoorbeeld de bronbelasting, DGS of banken met een lage rating. Over eventuele renteverhogingen van ABN Amro kunnen wij geen uitspraken doen.”

ING: “Mensen willen kunnen bankieren”

ING noemt dat ze de spaartegoeden van Nederlandse huishoudens nog altijd zien toenemen. “Het staat spaarders uiteraard vrij hun spaargeld onder te brengen bij de aanbieder die hen het meeste aanspreekt. De rentes voor zowel sparen als lenen zijn afhankelijk van veel factoren, waaronder de renteniveaus op internationale geld- en kapitaalmarkten, de balanspositie van de bank in een land, de kosten en de productspecificaties en concurrentieverhoudingen op verschillende nationale markten. Iedere bank heeft zijn eigen beweegredenen op basis waarvan de rente wordt vastgesteld. We weten dat mensen geen banken nodig hebben, ze willen kunnen bankieren. Onze belofte is om bankieren eenvoudig te maken en onze klanten vertrouwen te geven in hun vermogen om beslissingen te nemen en vooruit te komen.”

Rabobank herkent het beeld beperkt

De Rabobank zegt het beeld dat er spaargeld naar het buitenland vertrekt maar in beperkte mate te herkennen. “We zien daarnaast juist dat de hoeveelheid spaargeld van onze klanten toeneemt.” Of de bank nog verder de rentes zal verhogen blijft onbeantwoord, maar ze geeft wel een verklaring voor waarom de spaarrente minder snel stijgt dan verwacht. “Een deel van het spaargeld is gebruikt om de langlopende leningen die de bank uitgeeft te financieren. Het is daarmee voor een langere periode tegen historisch lage rentes belegd. Doordat spaargeld met die lange horizon belegd is, worden renteveranderingen met enige vertraging doorgevoerd. Elke bank is verschillend in de manier waarop zij het bij haar gestalde spaargeld belegt. Andere banken kunnen hierdoor een andere afweging maken in hun rentebeleid.” Over toekomstig rentebeleid kan de Rabobank naar eigen zeggen geen uitspraken doen.

Bron: Bank.nl