Nibud: gebruik je geld zo efficiënt mogelijk

Ruim 40% van de Nederlanders spaart om later zijn pensioen aan te vullen. De meesten op een gewone spaarrekening, maar ook via banksparen. Na sparen, is de meest gebruikte aanvulling op het pensioen de hypotheek afbetalen. Ook lijfrente wordt ervoor gebruikt. Dit blijkt uit de laatste consumentenmonitor van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) vindt het opvallend dat hoewel een kwart van de Nederlanders geen idee heeft hoe hoog het inkomen straks is, men wel alvast geld apart zet voor het pensioen. In het kader van de Pensioen3daagse heeft het Nibud met Wijzer in geldzaken, de Pensioenschijf-van-vijf ontwikkeld. Met deze tool hoopt het Nibud dat mensen een beter beeld krijgen van hun inkomen na pensionering. Zo kan het huidige inkomen zo efficiënt mogelijk ingezet worden, en kan men zowel nu als straks zo optimaal mogelijk gebruik maken van het beschikbare geld.

13% van de gepensioneerden bezuinigt

De Pensioenschijf-van-vijf laat globaal zien wat je krijgt tijdens je pensioen. En omdat inkomen alleen niet genoeg zegt, laat de tool je ook nadenken over je uitgaven na pensionering. Belangrijk om te doen, onderstreept ook de AFM. Uit de laatste cijfers van AFM blijkt dat 13 % van de gepensioneerden moet bezuinigen om financieel rond te komen. De AFM is een groot voorstander van online hulpmiddelen die consumenten helpen bij de voorbereiding op de oude dag.

Kwart weet niet hoe hoog pensioen is

Een kwart van de Nederlanders heeft geen idee hoe hoog het inkomen is na pensionering. Het Nibud hoopt met de Pensioenschijf-van-vijf het inzicht van de Nederlanders te vergroten. De vijf mogelijke inkomstenbronnen waaruit het inkomen na pensionering kan bestaan, komen één voor één aan bod in de gratis tool:

– AOW
– Werknemerspensioen
– Lijfrente
– Vermogen
– Werk na pensionering

De tool is door het Nibud ontwikkeld in samenwerking met Wijzer in geldzaken, naar een idee van mr. drs. Michael Visser van Tilburg University. Het Nibud geeft ook Pensioenworkshops waarbij aan de hand van deze rekentool wordt uitgelegd hoe berekend kan worden of de inkomsten na pensionering voldoende zijn voor de eigen wensen en omstandigheden.

Huidig inkomen goed gebruiken voor nu en later

Het Nibud hoopt met de tool te bereiken dat iedereen zijn huidige inkomen zo efficiënt mogelijk gebruikt voor nu en later. Het Nibud vindt het jammer als mensen niet sparen voor hun pensioen terwijl het resultaat van de Pensioenschijf-van-vijf laat zien dat ze straks onvoldoende geld hebben voor hun toekomstwensen. Vooral als ze nu geld apart zouden kunnen zetten. Ook het omgekeerde is zonde: met pijn en moeite geld apart zetten terwijl je het nú nodig hebt om rond te komen.

Bron: Nibud