Het aantal wanbetalers in het bedrijfsleven is sinds vorig jaar ruim 20% gestegen. Vergeleken met het vorige kwartaal bedraagt de stijging ruim 11%.

De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) constateert dat het aantal onbetaalde rekeningen in het bedrijfsleven fors toeneemt. Dit blijkt uit recente cijfers van het onderzoek dat de NVI ieder kwartaal door PwC laat houden onder haar leden.

“Het zijn barre tijden voor het bedrijfsleven”, aldus Jet Creemers, voorzitter van de NVI. “Het aantal vorderingen dat bij onze leden in behandeling is, steeg met 20% vergeleken met een jaar geleden. Er staat momenteel een bedrag van ruim 1,2 miljard genoteerd aan vorderingen die bedrijven op elkaar hebben.”

De reden voor deze forse stijging is niet onderzocht, maar de aanhoudende economische crisis lijkt een aannemelijke verklaring. Ook in Brussel wordt het probleem van wanbetaling in het zakelijk verkeer onderkent: de nieuwe Europese richtlijn voor late betaling bij handelstransacties moet begin 2013 in nationale wetgeving worden omgezet. De stijging van het aantal openstaande rekeningen loopt parallel aan de stijging van het aantal faillissementen. Uit eerdere berichtgeving blijkt dit ook met ruim 20% te zijn gestegen.

“Het is voor bedrijven steeds lastiger om hun rekeningen betaald te krijgen, terwijl zij het geld nu juist niet kunnen missen”, aldus Jet Creemers. “Daarom raden wij bedrijven aan om hun debiteurenbeheer in een zo vroeg mogelijk stadium uit te besteden aan een gecertificeerd incassobureau. Bedrijven moeten zich volledig op hun core business focussen en het innen van vorderingen tijdig overlaten aan specialisten. Hierdoor neemt de kans op betaling van de rekening toe, hoewel het zelfs ook voor incassobureaus momenteel lastiger is om succesvol te incasseren.”

Sommige bedrijven zijn huiverig om zich tot een incassobureau te wenden uit angst voor beschadiging van de relatie met hun klant. “Begrijpelijk, maar bij een gecertificeerd incassobureau is dat niet nodig, bij deze incassobureaus staan correct handelen en behoud van de klantrelatie hoog in het vaandel”, aldus Jet Creemers. “Het is verstandig om een incassobureau in te schakelen dat op professionele en maatschappelijk verantwoorde wijze incasseert en daarmee het bedrijf ontzorgt.”

Bron: www.creditexpo.nl