De ministerraad heeft vrijdag het licht op groen gezet voor een ontwerp tot koninklijk besluit dat voor bepaalde ondernemingen een staatswaarborg voorziet voor aanvullende kredietverzekeringen, de zogenaamde Belgacap. Het bedrag mag niet hoger liggen dan 300 miljoen euro per trimester gedurende zes maanden. Unizo en het VBO reageren tevreden.

De maatregel is volgens de regering bedoeld voor bedrijven die hun maatschappelijke zetel of hoofdactiviteit in België hebben en die sinds 1 januari dit jaar van kredietverzekeraars een verminderde dekking krijgen. Zij kunnen nu dus rekenen op een bijkomende dekking die wordt gewaarborgd door de overheid.

Belgacap dekt de leverancierskredieten van ondernemingen in België aan debiteuren in de Europese economische ruimte. Het systeem kan niet met een gelijkaardig systeem worden gecombineerd. De kredietverzekeraar kan enkel een beroep doen op de waarborg voor de onderneming indien op het ogenblik van de schadeloosstelling de basisdekking niet voldoende blijkt. Volgens de regering moet het systeem tal van bedrijven, vooral uit de exportsector, wapenen tegen de gevolgen van de crisis.

Unizo reageert tevreden op de beslissing van de ministerraad. "Met de overheidswaarborg biedt de regering veel Belgische exporterende bedrijven een goede oplossing. Ondernemingen van wie de kredietverzekeraar de kredietlimieten vermindert, zijn gebaat met de nieuwe aanvullende dekking via een overheidswaarborg. Zij kunnen blijven zakendoen met het buitenland zonder te moeten instaan voor het volledige risico ingeval bijvoorbeeld het uitblijven van betaling door de buitenlandse handelspartner", stelt woordvoerder Thomas Compernolle vrijdag.

Ook het VBO is blij met de maatregel. Volgens gedelegeerd bestuurder Rudi Thomaes ijverde het VBO al een tijdje voor dergelijk initiatief, om te vermijden dat de dalende dekking de handelstransacties hypotheceert. "We zijn dan ook tevreden dat de regering zich bereid toont dit systeem te implementeren.

Aangezien een eventueel Belgacap-systeem slechts beschikbaar is in de mate dat de kredietverzekeraars het systeem ook effectief in de markt zetten, hopen we dan ook dat er snel een volledig en definitief akkoord bereikt wordt met de sector over de concrete invulling van dit systeem in ons land", besluit Thomaes.

Bron: Belga