Inmiddels wordt in meer dan 50.000 bewindszaken digitaal gecommuniceerd met de rechtbank. De afgelopen tijd was er veel nieuws rondom de digitalisering van de rechtspraak. Daardoor ontvangt de Rechtspraak veel vragen over digitale bewindszaken en of deze nog wel doorgang vinden. Om meer duidelijkheid te geven staan hieronder enkele veelgestelde vragen en antwoorden.

Wat is digitaal toezicht op professionele bewindvoerders?

Als iemand niet over zijn financiële zaken kan beslissen, kan de kantonrechter een beschermingsmaatregel nemen en iemand onder bewind stellen. Dit doet de rechter bijvoorbeeld als iemand dementerend is. De rechter houdt vervolgens toezicht op de daarbij benoemde bewindvoerder. Uitwisselen van gegevens in bewindszaken gebeurde altijd op papier maar sinds november 2017 kan dat tussen professioneel bewindvoerder en rechtbank ook digitaal. Zo kunnen professionele bewindvoerders via hun computersysteem bij de rechter voortgangsverslagen indienen, verzoeken om machtigingen en berichten uitwisselen met de rechtbank.

Wat zijn de voordelen van digitaal toezicht op professionele bewindvoerders?

De Rechtspraak behandelde in 2017 zo’n 350.000 bewindszaken. Digitaal communiceren maakt het in deze zaken voor beide partijen mogelijk om informatie eenvoudiger en sneller te gebruiken. Informatie is altijd up-to-date en gekoppeld met de Basisregistratie Personen (BRP). Dit levert snellere reacties, heldere overzichten en een efficiëntere samenwerking op. Verder maakt het een uniforme dienstverlening bij de rechtbanken mogelijk en scheelt het flink in tijd en (porto)kosten voor alle partijen. Op dit moment werken alleen professionele bewindvoerders digitaal.

Wat is de huidige stand van zaken rond digitaal toezicht op professionele bewindvoerders?

Het aantal digitale professionele bewindszaken is het afgelopen jaar flink toegenomen. Sinds de start op 6 november 2017 zijn er inmiddels 772 professionele bewindvoerders die digitaal communiceren met de rechtbank en 51.145 professionele bewindszaken waarin digitaal toezicht wordt gehouden. Het aantal zaken dat wordt gedigitaliseerd, groeit op dit moment gestaag met zo’n 1.000 zaken per week.

Gaat de digitalisering van bewindszaken wel door?

Het korte antwoord daarop is: ja. Bij een derde van alle professionele bewindszaken kan al digitaal worden gecommuniceerd. Daarnaast is het de bedoeling dat de digitale werkwijze ook wordt doorgevoerd voor -niet-professionele bewinden, curatele en mentorschap. Daardoor kan in de toekomst ook de ‘gewone’ burger, die bewindvoerder, curator of mentor van een familielid is, digitaal met de rechtbank communiceren.

Hoe kan ik digitaal aansluiten?

Bij de ontwikkeling van de digitale communicatie heeft de Rechtspraak samengewerkt met diverse IT-leveranciers van professionele bewindvoerders. Bent u professioneel bewindvoerder en wilt u digitaal aansluiten? U kunt uw IT-leverancier om meer informatie vragen of op onze themapagina Digitaal toezicht op bewind kijken.

Bron: de Rechtspraak

Gerelateerd nieuws:

Martijn Schut’s blog:  “Interessante uitspraak ACM en wetsevaluatie beschermingsbewind