De inflatie bedraagt nog steeds bijna 10%. Hoofdrol spelen de energieprijzen. Die liggen op dit moment maar liefst 136% hoger dan een jaar geleden. Wat consumenten daar in de praktijk werkelijk van merken, kunnen we zien aan hun maandelijkse afdrachten aan de energiemaatschappij.

Het gemiddelde bedrag dat huishoudens maandelijks aan energieleveranciers betalen, geeft namelijk een indicatie hoe de prijsstijgingen werkelijk doorwerken in de portemonnee. En wat blijkt? In april betaalden huishoudens gemiddeld 172 euro aan hun energiebedrijf. Dat is +15% meer dan een jaar eerder. Gemiddeld betalen huishoudens dus steeds meer voor hun energie. En hoewel de stijging in relatief korte tijd heel fors is, is hij wel een stuk kleiner dan de prijsstijging van energie in de consumentenprijsinflatiecijfers (CPI). In de officiële inflatiecijfers wordt namelijk verondersteld dat alle consumenten meteen de nieuwe prijzen gaan betalen. Die gemeten prijsstijging is veelal niet hetzelfde als wat consumenten werkelijk maandelijks aan energie betalen, omdat die nog een voorschot betalen, gebaseerd op oudere tarieven.

De 15%, die consumenten meer betalen aan energie, is een gemiddelde en geldt dus lang niet voor ieder huishouden. Voor sommige huishoudens is het maandbedrag namelijk veel harder toegenomen. Drie op de tien huishoudens heeft hun maandelijkse betaling zien toenemen met ten minste 25%, een op de twintig zag zelfs een verdubbeling van hun maandbedrag. Voor bijna een kwart bleef de maandelijkse betaling aan hun energieleverancier vrijwel stabiel.

Inmiddels betaalt meer dan de helft van de huishoudens (55%) meer aan hun energieleverancier dan een jaar eerder. Dat aandeel ‘meerbetalers’ bedroeg een jaar geleden nog minder dan 20%. De komende maanden zal zowel dat aandeel als het gemiddelde bedrag dat huishoudens betalen aan hun energieleverancier hoogstwaarschijnlijk verder oplopen. Huishoudens met een aflopend contract zullen namelijk in veel gevallen een hoger termijnbedrag voor hun kiezen krijgen.

De (verdere) stijging zal ook zijn weerslag hebben op de consumptie van huishoudens. Hoe sterk? Dat hangt vooral af van het type huishouden dat te maken krijgt met hogere energiekosten. Hogere inkomens zullen de budgettaire pijn van de hogere energie rekening veelal kunnen nemen. Lagere inkomens daarentegen zullen veel vaker genoodzaakt zijn zowel hun energieverbruik als hun uitgaven aan andere goederen of diensten terug te schroeven. Aangezien in de praktijk de gemiddelde energierekening van de consument stapje voor stapje verder zal toenemen, zal het negatieve effect op de consumptie van huishoudens zich pas in de loop der tijd manifesteren. Een belangrijke reden waarom ING Research verwacht dat vooral de rest van dit jaar de consument de broekriem wat harder zal aanhalen.

Bron: ING