Wat is de VVCM?

De Vereniging voor Credit Management (VVCM), is een beroepsvereniging voor iedereen die werkzaam is in het vakgebied debiteurenbeheer / Credit Management. De vereniging heeft onder meer als doel kennis bij haar leden te vergroten. Hiervoor worden jaarlijks PE sessies georganiseerd, periodiek een vakblad uitgegeven en seminars georganiseerd. Daarnaast heeft de VVCM een aantal specifieke opleidingen die volledig aansluiten bij de behoeften van debiteurenbeheerders en Credit Managers. De docenten zijn vakdocenten werkzaam op hogescholen of universiteiten met een grote mate van affiniteit met het vakgebied Credit Management. De VVCM is een vereniging en heeft geen winstoogmerk.   

De basisopleiding Certified Credit Practitioner

Met de introductie van de opleiding Certified Credit Practitioner ®(CCP), biedt de VVCM een ieder die geïnteresseerd is in een functie in het vakgebied Credit Management / debiteurenbeheer de mogelijkheid de noodzakelijke basiskennis en vaardigheden te verwerven. De opleiding richt zich met name op mensen met een economisch administratieve achtergrond op MBO niveau, die geen of een beperkte ervaring hebben op een Credit Management- of debiteurenafdeling, en meer inzicht willen verkrijgen in de verschillende aspecten van Credit Management. Ook mensen die beschikken over een MBO opleiding die niet economisch- administratief is gericht, kunnen onder bepaalde voorwaarden deelnemen.  

De Post-HBO opleiding Certified Credit Manager

Certified Credit Manager ®(CCM) is opgezet ter realisatie van een optimaal Credit Management beleid en behandelt de daaraan gerelateerde aspecten. In twee jaar worden de verschillende vakken in zes modules behandeld en wordt de opleiding afgesloten met een praktijkopdracht. Na het succesvol afronden van de opleiding mag de deelnemer de erkende titel “Certified Credit Manager” voeren. Geslaagden worden zowel opgenomen in het openbare VVCM register als het abituriëntenregister van Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland ®(CPION).  

Meer informatie of aanmelden?

Beide opleidingen starten bij voldoende aanmeldingen in september 2010 en zullen worden uitgevoerd in ons pand in Maarssen. Aanvullende informatie en aanmeldformulieren voor CCP en CCM opleidingen kunt u verkrijgen via het secretariaat van de VVCM via telefoonnummer 0346-558050 of per e-mail secretariaat@vvcm.nl.

Bron: www.vvcm.nl