Hoe krijgen we de schuldhulpverlening beter en efficiënter?In elk geval mogen de problemen van arme mensen niet groter worden door ons systeem van regels: daar kap ik mee! Met dit statement werd de toon gezet door wethouder Huib den Olden op de Stedenestafette Schulden en Armoede in ‘s-Hertogenbosch.

Innovatieve aanpakken op stedenestafette

Op 14 december startte in sporthal de Maaspoort de Stedenestafette Schulden en Armoede. Daar gingen de deelnemers met elkaar in gesprek om samen innovatieve aanpakken uit te denken. Alle ideeën werden vervolgens gepresenteerd op het podium.

Deelnemers vertellen over hun ervaringen

‘s-Hertogenbosch trapt als eerste de stedenestafette af. Door het stokje door te geven helpen we elkaar om schuldhulpverlening te verbeteren. Op de estafette vertelden ervaringsdeskundigen, schuldhulpverleners, mensen uit politiek en professionals uit maatschappelijke organisaties over hun ervaringen en ambities met schuldhulpverlening, zoals:

“Een retourenvelop met een postzegel er op, en alvast een kopietje zodat ik zelf niet naar de copyshop hoefde. Met dat soort eenvoudige dingen was ik al enorm geholpen toen ik in de schulden zat, zegt ervaringsdeskundige Astrid Philips.”

“Van een hoogopgeleide vrouw, werkzaam bij de overheid, die zo chaotisch is dat de deurwaarder doorlopend op de stoep staat, tot een arm gezin met veel problemen op alle gebieden. We komen overal, zegt Anke Smolders van Humanitas Thuisadministratie.”

“Armoede zo vroeg mogelijk signaleren om zo snel mogelijk echt iets te kunnen doen. In plaats van mensen van loket naar loket te sturen met de kans dat ze afhaken, zegt Cecile van Damme, Juvans-manager bij twee buurtteams in Den Bosch.”

Lees het hele verslag & de interviews met deelnemers:

Stedenestafette

De Stedenestafette bestaat uit een reeks bijeenkomsten waar gemeenten innovatieve aanpakken van schulden en armoede met elkaar delen. Het is een initiatief van vijf landelijke partijen: VNG, Sociaal Werk Nederland, NVVK, Landelijke Cliëntenraad en Divosa. De reeks wordt gesubsidieerd door het ministerie van SZW. De partijen werken samen in Schouders eronder, een landelijk programma dat de schuldhulpverlening wil verbeteren.

Bron: VNG