In de Verenigde Staten neemt de kans toe dat Harrisburg, de hoofdstad van Pennsylvania, failliet zal gaan. Volgens handelaren is Harrisburg maar de eerste van een reeds steden die met het faillissement wordt bedreigd.
Harrisburg, een stad met 55.000 inwoners, heeft zijn schulden tot 70 miljoen dollar zien oplopen. Het is absoluut onduidelijk waar de stad dat geld vandaan zal gaan halen.
De stad heeft momenteel de laagste kredietrating van alle Amerikaanse steden.

Harrisburg, dat te veel heeft geïnvesteerd, is symptomatisch voor andere Amerikaanse steden van New York tot Los Angeles. Deze steden worden met snel oplopende schulden geconfronteerd als gevolg van minder belastinginkomsten en hogere onkosten.
Bovendien is de markt voor obligaties uitgegeven door steden een stuk minder toegangelijk geworden.

De Markit MCDX, de index die de kostprijs uitdrukt van de verzekeringen tegen wanbetaling van 50 Amerikaanse steden, is recent gestegen tot een nieuwe piek. Deze index vertoont nog steeds een stijgende trend.

Bron: Cash.be