De sterke groei van Groenewegen en Partners brengt een versterking van de operationele organisatie met zich mee om hoge kwaliteitsnormen te kunnen garanderen.

Op 1 september 2012 is Klaas Soellaart (49) als operationeel directeur en lid van het dagelijks bestuur aangesteld bij Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders. Ondersteund door Michaël Brouwer als manager van de deurwaardersdivisie en Jemuël Wilkes, die per 1 oktober a.s. als manager vestigingen wordt aangesteld zullen zij invulling geven aan de verdere kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van de operationele organisatie van Groenewegen en Partners.

Per 1 september is Tonnie Willems (50) aangesteld als manager Bedrijfsbureau/ICT. De heer Willems heeft een jarenlange ICT management ervaring in de financiële dienstverlening. Onder zijn verantwoordelijkheid zal de toonaangevende ICT capaciteit van Groenewegen en Partners verder worden uitgebouwd en versterkt. De complete vernieuwing van onze ICT infrastructuur legt de basis voor verdere klantgerichte ICT ontwikkelingen.

Hans Groenewegen, directievoorzitter van Groenewegen en Partners: ‘De versterking van onze operationele organisatie stelt ons in staat om onze kwalitatieve dienstverlening te continueren en verder te ontwikkelen’.

Bron: www.creditexpo.nl