Het aantal mensen met een betalingsprobleem is in de afgelopen twaalf maanden opnieuw afgenomen. Ook het totaal aantal mensen met een krediet daalt. Dat blijkt uit de Kredietbarometer van Stichting BKR, die vandaag werd gepubliceerd.

Eind augustus 2022 stonden ruim 538.000 mensen bij BKR geregistreerd met een betalingsprobleem. Een jaar eerder waren dat er 632.000. In totaal hadden eind augustus 7,8 miljoen Nederlanders gezamenlijk ruim 11,8 miljoen consumptieve kredieten, tegen 8,5 miljoen Nederlanders een jaar eerder.

Problemen onder jongeren stijgen

De betalingsproblemen onder jongeren zijn sinds vorig jaar wel toegenomen. Ongeveer 36 duizend jongeren van 18 tot en met 24 jaar kampten eind augustus met een betalingsprobleem. In september vorig jaar waren dit er bijna 31 duizend, een stijging van ruim 16 procent.

Peter van den Bosch, bestuursvoorzitter van Stichting BKR: “De berichten over de inflatie en koopkracht stemmen somber. Toch zien wij dit nog niet terug in onze cijfers. Het lijkt erop dat mensen nog steeds in staat zijn hun leningen en vaste lasten op tijd de betalen. In ons vroegsignaleringsregister zien wij een voorzichtige stijging van het aantal meldingen wat betreft zorgverzekeringen en mobiele abonnementen, maar het is nog te vroeg om daar conclusies aan te verbinden”.

Stichting BKR verwerkt consumptieve kredietdata van meer dan € 250. Daarnaast staan betalingsachterstanden bij kredietverstrekkers (inclusief hypotheken) en vaste lasten partners zoals, telefoonmaatschappijen, bij BKR geregistreerd.

Over de Kredietbarometer

Stichting BKR publiceert twee keer per jaar de Kredietbarometer. Met de Kredietbarometer geeft Stichting BKR inzicht in trends en ontwikkelingen en een actueel beeld van het aantal mensen in Nederland met een krediet en/of een betalingsprobleem. Op deze manier wil Stichting BKR een bijdrage leveren aan het inzicht in het financieel welzijn van Nederland. Download hier de Kredietbarometer.

Definitie betalingsproblemen

  • er is een achterstand ontstaan op een lopend krediet;
  • er is een aflossingsregeling getroffen, nadat zich een situatie van een betalingsachterstand heeft voorgedaan;
  • de betaling van het restant of de gehele vordering is opgeëist;
  • er is een bedrag van € 250 of meer afgeboekt;
  • de persoon heeft een schuldregeling.

Bron: BKR