– Liquiditeitspositie Oost-Europese bedrijven bedreigd door uitblijvende betaling handelsrelaties
– Blootstelling aan kredietrisico’s stijgt met 19 procent op jaarbasis
– 1 op 5 bedrijven bezorgd over verslechtering DSO in komende jaar

De economie in Oost-Europa blijft dit jaar naar verwachting met 1,1 procent groeien. De faillissementen laten daarentegen een grillig beeld zien. Zo worden steeds meer bedrijven geconfronteerd met te late betalingen door buitenlandse afnemers en dat heeft ingrijpende gevolgen voor hun kasstromen. Dat blijkt uit de Betalingsbarometer voor Oost-Europa van kredietverzekeraar Atradius.

Uit het onderzoek blijkt dat zo’n 20 procent van de bedrijven in Oost-Europa zich zorgen maakt over hun cashflow, in vergelijking met 16 procent in West-Europa. Dit wordt veroorzaakt door hogere kredietrisico’s als gevolg van uitblijvende betalingen door buitenlandse zakelijke klanten. De gemiddelde totale waarde van buitenlandse facturen die op de vervaldatum nog niet betaald waren, steeg met 19 procent tot 40,8 procent (vanaf 34,2 procent vorig jaar). De gemiddelde waarde van achterstallige binnenlandse rekeningen steeg met 9 procent naar 45 procent (vanaf 41,2 procent vorig jaar). Deze ontwikkeling kan volgens Atradius een negatief effect hebben op de liquiditeitspositie van bedrijven in de regio.

Hoogste percentages in Polen en Turkije

De gemiddelde totale waarde van buitenlandse facturen die na 90 dagen nog niet betaald waren, kwam boven het regionale gemiddelde van 20 procent uit in Tsjechië (22,3 procent), Turkije (26,4 procent) en Polen (29,8 procent). Langere betalingsachterstanden kunnen het risico van wanbetaling vergroten en de cashflow negatief beïnvloeden. Dit is mogelijk de reden dat 20 procent van de bedrijven in Oost-Europa zegt bezorgd te zijn dat hun DSO de komende twaalf maanden zal verslechteren. Dit percentage is het hoogst in Turkije (33 procent) en Polen (27 procent).

Domino-effect

De toename van de kredietrisico’s van buitenlandse handelspartners in Oost-Europa zorgt voor een domino-effect in de toeleveringsketen. Ongeveer 30 procent van de bedrijven in de regio – ten opzichte van 25 procent in West-Europa – betaalde de eigen toeleveranciers te laat, omdat zij niet op tijd werden betaald door hun klanten. 11 procent van de ondernemers – in vergelijking met 7,6 procent in West-Europa – zei dat te late betalingen van afnemers de groei van hun bedrijf in de weg staan.

“Naar verwachting zal in 2016 sprake zijn van een vertraging van de groei van de wereldwijde economie tot 2,4 procent, terwijl vorig jaar een groei van 2,6 procent is voorspeld. Er is nog geen duidelijke impuls voor groei en ook dit jaar hebben we te maken met veel faillissementen en een stijging van de kredietrisico’s. Terwijl in de ontwikkelde economieën het aantal faillissementen waarschijnlijk stabiel blijft, zal in de meeste opkomende markten juist sprake zijn van een toename”, vertelt Andreas Tesch, Chief Market Officer van Atradius N.V. “Het kan voor de bescherming van de winstgevendheid waardevol zijn om de risico’s op wanbetaling te beperken door een gezonde strategie voor debiteurenbeheer, zoals het inzetten van kredietverzekeringen.”

Het volledige rapport met de resultaten van 2016 van de Atradius Betalingsbarometer voor Oost-Europa kan worden gedownload via www.atradius.com

Bron: www.creditexpo.nl