De Nevi PMI® van november liet met 60.7 nog steeds een flinke verbetering van de bedrijfsomstandigheden zien. Maar ook was het de vijfde daling in 6 maanden, met de kleinste toename van de productie dit jaar. Ook de toename van de nieuwe orders, inclusief de exportorders, was de laagste van dit jaar. Toch bleef de stijging nog boven het langetermijngemiddelde.

De productiestijging bleef achter bij het aantal nieuwe orders, met als gevolg een verdere toename van onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk. De werkgelegenheid nam voor de dertiende maand op rij fors toe, maar minder dan in oktober. De inkoopactiviteiten werden flink vergroot en hetzelfde was het geval bij de voorraad ingekochte materialen. De inkoopprijsinflatie bleef op een historisch hoog niveau.

De stijging van de verkoopprijzen steeg voor de derde maand op een rij en bereikte hiermee een nieuwe recordhoogte. De vooruitzichten voor de productieomvang over twaalf maanden bleven positief, maar dit optimisme was wel het kleinst in 13 maanden.

Industrie verhoogt afzetprijzen opnieuw in recordtempo

“Door lockdowns in havens en fabrieken in Azië lopen levertijden nog altijd op.” zegt Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO in zijn redactionele commentaar deze maand op de Nevi PMI. “Hoewel vaccins in hoog tempo worden toegediend, verspreiden nieuwe varianten van het coronavirus zich snel, waaronder de omikron-variant, die waarschijnlijk zal leiden tot verdere ontregeling van toeleveringsketens. De lange levertijden hebben geleid tot historisch snel stijgende inkoopprijzen. Ondernemers moeten de afzetprijzen snel verhogen om rode cijfers te voorkomen. We verwachten nog steeds dat de afzetprijzen verder zullen toenemen doordat ondernemers onderhandelen met hun afnemers.“

Drie deelindices uitgelicht:

Nieuwe orders

Er was in de Nederlandse productiesector in november voor de zestiende maand op rij sprake van een groter aantal ontvangen nieuwe orders. De groei was aanzienlijk, maar wel de kleinste sinds november 2020. De seizoensmatig aangepaste Nieuwe orders index daalde voor de vierde keer in vijf maanden, maar bleef boven het langetermijngemiddelde van 53.2. De stijging in de subsector investeringsgoederen was groter dan de maand ervoor, maar dit werd tenietgedaan door de kleinere toenames bij de producenten van consumptiegoederen en halffabricaten.

image

Ingekocht materiaal

De Nederlandse producenten breidden in november opnieuw hun inkoopactiviteiten uit, wat het gevolg was van de aanhoudende groei van het aantal nieuwe orders. Deze uitbreiding was aanzienlijk, maar minder groot dan de hoge niveaus van de afgelopen maanden. De seizoensmatig aangepaste Ingekocht materiaal index bereikte het laagste niveau in elf maanden en deze daling was een van de grootste ooit. De producenten van investeringsgoederen maakten in november melding van de grootste stijging.

image

Verkoopprijzen

De seizoensmatig aangepaste verkoopprijs index steeg in november voor de derde maand op rij en bereikte een recordniveau. Dit was de grootste stijging van de verkoopprijzen voor in Nederland geproduceerde goederen sinds deze vraag in 2002 voor het eerst gesteld werd. Een recordpercentage van 55% van de bedrijven maakte melding van prijsverhogingen, terwijl minder dan 1% de prijzen verlaagde. Er was in zowel de subsector consumptiegoederen als investeringsgoederen sprake van recordprijsstijgingen.

image

Bron: Nevi