Ruim 1 miljoen mensen hebben een laag inkomen. Voor deze groep is daling van de koopkracht extra nijpend. De Landelijke Armoedecoalitie vraagt daarom in een brief aan de Tweede Kamer met spoed inkomens te repareren. Daarnaast is er een structurele oplossing nodig.

Delen

De Landelijke Armoedecoalitie is, net als Aedes die de brief mede heeft ondertekend, blij met de eerste stap die het kabinet heeft gezet in het repareren van de koopkracht voor de laagste inkomens. Maar het is niet voldoende.

De Armoedecoalitie vraagt de Tweede Kamer daarom:

  • Maatregelen te nemen waardoor iedereen structureel voldoende en voorspelbare inkomsten heeft. De Armoedecoalitie doet voorstellen hiervoor.
  • Haast te maken met de aangekondigde herijking van het sociaal minimum.
  • Een integrale agenda te maken voor het aanpakken van armoede, schulden en urgente noden, met aandacht voor (vroeg)signalering en preventie.
  • Met spoed een oplossing te bieden voor de enorm stijgende energieprijzen. Bijvoorbeeld door de gerichte compensatie voor alle Nederlanders op of onder de armoedegrens te verhogen met € 1.000 zoals ook de G4 bepleit.

Naast het mede ondertekenen van de oproep van de Armoedecoalitie, roept Aedes in een eigen brief aan de Tweede Kamer op tot meer urgentie voor het sneller vormgeven van initiatieven als de Voorzieningenwijzer. Want preventie van schulden heeft nog te weinig aandacht.

Bron: Aedes