Jaarlijks kan 2,1 procent van de Nederlandse bevolking als wanbetaler van de zorgverzekering geclassificeerd worden. Het zijn de studenten die met 0,2 procent het minst vaak wanbetalers zijn. Dat is opvallend vindt Zorgverzekering.net, want studenten staan niet bepaald bekend als hele rijke mensen.

Voordelige premies

De voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond Tom Hoven geeft aan dat het waarschijnlijk helpt dat zorgverzekeringen voor studenten goedkoop zijn. Er is een verzekering die zich specifiek richt op studenten en daarbij hebben studenten ook minder zorgkosten. “Ook dat speelt mee,” geeft Tom Hoven aan. Het zijn namelijk vaak de kosten van ingrepen die tot wanbetaling leiden en minder vaak de maandpremie.

Voorbereid en op de hoogte

Het lage percentage aan wanbetalers van 0,2 procent dat onder studenten gevonden werd door het CBS kan ook verklaard worden doordat studenten goed voorbereid aan hun studie beginnen. “Wie weinig geld heeft, maakt vaak een begroting. De kosten van een zorgverzekering zitten daar bij in,” geeft Tom Hoven aan. Ook benoemt hij dat het huidige systeem waarbij je zelf een zorgverzekeraar kiest vrij nieuw is. Studenten zijn door hun leeftijd vaak nog niet in aanraking geweest met het vorige systeem. Ze hoeven dus nergens aan te wennen.

Bron: www.nieuwsbank.nl