In een eerder artikel gaf ik al aan dat op het gebied van operations niet de supply chain manager maar de CFO het voor het zeggen heeft. Bedrijven worden op basis van financiële KPI's bestuurd, werkkapitaal moet naar beneden, cash conversion cycles dienen te worden verkort, er dient efficiënter ingekocht en geproduceerd te worden etc. etc.
De vraag is hoe we bovenstaande optimalisaties/besparingen voor elkaar krijgen zonder dat de servicegraad daalt en productieprocessen vastlopen. De supply chain manager dient hierop antwoord te geven, aan te geven hoe de verbeterprogramma's er uit komen te zien en welk effect deze programma's hebben op de cash flow en rentabiliteit van een onderneming. Te denken valt aan voorraadoptimalisatieprogramma's, sales & operations planning projecten, inkoopoptimalisatieprogramma's en lean projecten.

Opleiding
Bovenstaande heeft tot gevolg dat de (interim) supply chain manager meer en meer inzicht moet hebben op de financiële impact van zijn beslissingen. Binnen het interimvak wordt dit onderkend; interim supply chain managers wordt een meerdaagse maatwerkcursus supply chain finance aangeboden. Deze cursus wordt samen met NIVE-opleidingen (Nederlandse Vereniging voor Managers) gegeven, de leerstof wordt door middel van ervaringen van docenten uit het bedrijfsleven met verschillende casussen toegelicht/onderbouwd.

Onderwerpen als net present value, weighted average cost of capital en bovengenoemde cash conversion cycle komen onder andere aan bod. Onderwerpen die rechtstreeks te maken hebben met de dagelijkse bezigheden van een supply chain manager maar waar hij vaak niet bij stil staat, en zeker niet de (toekomstige) consequenties van beslissingen overziet.

Voordeel
De interim professional voelt zich zekerder in gesprekken met de financiële manager, hij voelt zich meer een gelijkwaardige gesprekspartner. De opdrachtgever ziet dat de toegevoegde waarde van de interim professional wordt vergroot. Deze kan vaker een gedegen financiële onderbouwing van de projecten geven waardoor makkelijker keuzes kunnen worden gemaakt.

Onderscheidend vermogen
Naar mijn mening dient de de supply chain manager (van de toekomst) kennis te hebben van financiële vraagstukken Alleen op deze manier kan hij als sparringpartner dienen voor de CFO. De supply chain manager moet een operationele vertaling kunnen maken van datgene wat de CFO verlangt en aangeven wat de financiële consequenties hiervan zijn.

Indien een supply chain manager bereid is zich meer te verdiepen/bij te scholen in financiële kengetallen zullen zijn kansen op de arbeidsmarkt (employability) groter zijn dan de supply chain manager zonder deze financiële kennis. Bedrijven zullen hier ongetwijfeld op selecteren.

Hoe zit het met uw kennis is deze up to date of moet u wellicht terug naar de schoolbanken?

Bron: creditexpo.nl