De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, vindt dat de SVB circa 370 nabestaanden die uitkering uit Anw én Wajong ontvangen onvoldoende heeft geïnformeerd over een grote financiële terugval.

In zijn rapport schrijft hij dat de SVB ernstig tekort is geschoten door deze mensen pas acht tot negen maanden voor het einde van het overgangsrecht te informeren. De SVB weigert deze mensen een handreiking te doen.

In zijn rapport beschrijft de ombudsman de klacht van een vijftigjarige weduwe die in 2007 met haar man een huis kocht. Ze hadden goed uitgezocht of zij er altijd kon blijven wonen, ook als hij onverhoopt zou overlijden. Helaas gebeurde dat in 2009. Deze vrouw wordt nu zo’n € 700 netto per maand gekort en zal haar huis moeten verkopen. Brenninkmeijer: ‘Ik had goede hoop dat de SVB de gevolgen van zo’n maatregel zou kunnen verzachten. Die hoop is niet terecht gebleken.’

In januari 2011 is een wetswijziging ingetreden dat bepaalde uitkeringen niet meer samen konden gaan. Het ging onder meer om een combinatie van een Wajong-uitkering en een Anw-uitkering. De circa 370 mensen die door deze regeling werden getroffen kregen wel een overgangsperiode tot januari 2013. Toentertijd is niet gecommuniceerd dat overgangsrecht van toepassing was. Pas in maart en april 2012 heeft het SVB hierover brieven gestuurd.

De Nationale ombudsman brengt deze situatie onder de aandacht van de Tweede Kamer en de Minister van SZW om te zorgen dat de nabestaanden gedurende een langere periode in staat worden gesteld zich aan deze inkomensdaling aan te passen.

Bron: www.allepersberichten.nl