De gerechtsdeurwaarder is belast met de executie van vorderingen, het uitbrengen van exploten etc. Dit is een formele, functionele benadering van de gerechtsdeurwaarder, terwijl die juist ook belangrijke maatschappelijke waarde kan bijdragen aan de Nederlandse maatschappij. In dat kader delen we graag onze ideeën over de richting die het gerechtsdeurwaardersvak naar onze mening zou moeten inslaan.

Totaalbeeld

Gerechtsdeurwaarders hebben veel informatie over de schuldenaar. Een substantiële bijdrage aan de beperking van de schuldenproblematiek is in onze visie dat de deurwaarders de beschikbare kennis en informatie over de debiteuren van alle 170 afzonderlijke kantoren digitaal samenvoegen zodat (van) elke schuldenaar in Nederland één actueel totaalbeeld beschikbaar is van zijn schulden bij de deurwaarders van Nederland.

Inzicht in de schuldpositie

Hiermee lossen we een groot probleem op, namelijk het gebrek aan inzicht in de schuldpositie van een schuldenaar. Een probleem waaraan de schuldhulpverlening een groot deel van haar tijd kwijt is. De deurwaarders kunnen hiermee zowel de schuldenaar en schuldhulpverlening enorm faciliteren, omdat er een betrouwbaar en compleet inzicht is waarmee de schuldhulpverlener direct aan de slag kan en alle energie kan steken in het oplossen van de schuldsituatie. Ook voor preventie, zorgplicht en vroegsignalering levert een actueel schuldenoverzicht een enorme bijdrage.

Actueel en betrouwbaar inzicht

Het schuldenoverzicht is actueel, 24/7 bereikbaar voor burgers, deurwaarders en schuldhulpverleners. Dat inzicht is nodig om voor de inning en de schuldsanering de juiste maatregelen te kiezen. Daardoor wordt de debiteur beschermt tegen stapeling van (gerechtelijke) kosten. Het voorziet in een betere manier om ervoor te zorgen dat de debiteur niet onder de Beslag Vrije Voet terecht komt, ook in de pre-gerechtelijke fase.

Vergelijkbaar met het pensioenoverzicht wordt de schuldpositie van een burger in een gecontroleerde en gereguleerde centrale database opgeslagen. Dat is beter voor de bescherming van de privacy en helpt om (potentieel) problematische schulden te beperken en schuldhulpverlening efficiënter en effectiever te maken.

Nu bewaart elke deurwaarder voor zich deze data. Daarbij bestaat de kans dat een burger meerdere schulden heeft bij één of meer van de 170 verschillende deurwaarders. Terwijl elke deurwaarder slechts kennis heeft van maar één schuld bij deze schuldenaar. Door een totaaloverzicht van de schuldpositie wordt de stapeling van inningskosten voorkomen.

Privacy en beveiliging

De toegang tot de schuldendatabase moet beperkt zijn tot geregistreerde gebruikers. Het biedt inzicht in de achterstanden en schulden voor de debiteur zelf, incl. de mogelijkheid om laagdrempelig in contact te komen met schuldhulp. De toegangsrechten worden per soort gebruiker toegekend en het  gebruik wordt gelogd om transparant te maken wie, wanneer toegang had tot de data. De bescherming van de persoonsgegevens wordt geborgd door professionele inrichting, gestructureerd onderhoud en up to date beveiliging van de data.

Schuldhulpverlening en Vroegsignalering

Centrale registratie van achterstanden heeft als voordeel voor de schuldhulpverlening dat er geen tijd- en capaciteitsverlies meer is om de schuldenpositie van de cliënt te inventariseren. Vroegsignalering kan centraal worden geregeld met behulp van voorspelmodellen op basis van (complete) actuele data om gericht hulp te bieden voor de achterstanden onbeheersbaar wordt. De (landelijke) schuldenproblematiek kan op basis van de beschikbare data snel en transparant in beeld worden gebracht voor wetenschappelijk onderzoek en beleidsvorming. Voordelen die naar onze mening niet genegeerd kunnen worden. Met onze visie op een toekomstbestendige schuldenaanpak willen we richting geven aan de toekomst van de deurwaarder.

Enorme besparingen

  • Schuldhulpverleners hoeven niet langer omslachtige en lange schuldinventariseringstrajecten uit te voeren;
  • Deurwaarders wordt alle correspondentie in het kader van de inventarisatie van schulden bespaard;
  • De foutmarge, waarbij de inventarisatie onvolledig of achterhaald is, wordt sterk beperkt;
  • Hersteltrajecten om een inventarisatie te repareren zijn niet meer nodig;
  • De doorlooptijden van de inventarisatie worden spectaculair verkort. Een inventarisatie kan binnen een dag worden gerealiseerd, waar nu sprake is van maandenlange trajecten;
  • Schulphulp kan sneller starten en het ontstaan van nieuwe problematische schulden kan worden beperkt;
  • Deurwaarders kunnen betere en passender inningsmaatregelen kiezen omdat ze rekening kunnen houden met de actuele omstandigheden.

Bron: Syncasso