Minister van Financiën, Wouter Bos, heeft de Tweede Kamer laten weten de TASK-regeling (Tijdelijke Aanvullende Staatskredietverzekering) te willen verlengen tot 31 december 2010.
De huidige regeling loopt op 31 december 2009 af. De regeling zal, na akkoord van de Europese Commissie, op twee belangrijke punten worden gewijzigd:

• de premie gaat omlaag van 1,5% naar 1%;
• het aantal risicocategorieën wordt verbreed, zodat meer limieten onder TASK verzekerd kunnen worden.

De aanpassingen komen niet zomaar uit de lucht vallen. Begin december heeft het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financiën de TASK-regeling geëvalueerd met (krediet)verzekeraars en vertegenwoordigers van ondermeer Fenedex, MKB Nederland, VNO-NCW, LTO en FME-CWM.

Punten die Fenedex namens haar leden inbracht (zie 'Evaluatie TASK') golden onder andere de te hoge premie, de korte dekkingstermijn en het beperkte toepassingsgebied.

Volgens Bos zijn de aanpassingen mogelijk "omdat de economische vooruitzichten en daarmee ook de te verzekeren risico's ten opzichte van begin 2009 gestabiliseerd en licht verbeterd zijn."

De overige voorwaarden waarbinnen bedrijven gebruik kunnen maken van TASK zullen op bovengenoemde aanpassingen na, ongewijzigd blijven.

U kunt de brief van Wouter Bos aan de Tweede Kamer hier lezen.

Bron: Fenedex