Het CPB heeft op verzoek van 50Plus, GroenLinks, PvdA en SP de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2019 bezien.

De wijzigingsvoorstellen in de tegenbegroting worden afgezet tegen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2019, zoals deze door het CPB in de MEV 2019 zijn verwerkt.

Tegenbegroting 2019 van 50PLUS

Tegenbegroting 2019 van GroenLinks, PvdA en SP

Bron: www.rijksoverheid.nl