De in het vierde kwartaal van 2013 ingezette groei in de vraag naar inkoop professionals heeft zich in het eerste halfjaar van 2014 versterkt voortgezet.

De vraag naar inkoopprofessionals is in het eerste kwartaal met 20% en in het tweede kwartaal met 30% ten opzichte van dezelfde kwartalen een jaar geleden. Dit blijkt uit de analyse Trends en Ontwikkelingen op de inkooparbeidsmarkt 2014 van Hilbrand van der Kooi, Competence Director Logistics & Procurement bij Yacht.

Daar waar eind 2013 de vraag met name groeide in de industriële sector is nu de overheid de motor achter de groeiende vraag naar inkoopprofessionals. De toename in de vraag naar operationeel en tactisch inkopers is met 38% in het tweede kwartaal 2014 ten opzichte van het tweede kwartaal 2013 het grootst. De behoefte naar inkoopmanagers steeg met 11% in vergelijking tot hetzelfde kwartaal 2013.

Tekort inkoopprofessionals risico voor decentralisatie

Oorzaak van deze sterke groei binnen de overheid is de decentralisatie van het sociaal domein van de centrale overheid naar de gemeenten én de herstructurering van de inkoopfunctie binnen de centrale overheid zelf. De combinatie van deze twee ontwikkelingen leidt nu al tot een tekort aan overheidsinkopers. Dit, terwijl de operationele inkoopactiviteiten bij de gemeenten rondom het sociaal domein pas in het najaar echt zal los barsten. “Yacht heeft ook te maken met een toenemende vraag vanuit de gemeenten naar inkoopprofessionals. Zij verlenen ondersteuning bij het herinrichten van de inkooporganisatie en het ontwerpen van de inkoopprocessen rondom het sociaal domein”, aldus Hilbrand van der Kooi. Het tekort aan inkoopprofessionals met domeinkennis en kennis en ervaring op het gebied van Europees Aanbesteden en Bestuurlijk Inkopen zal de komende maanden verder oplopen Dit groter wordende tekort vormt een risico voor een succesvolle overdracht van activiteiten van de centrale overheid naar de gemeenten.

Ruimte voor het ontwikkelen van inkooptalent

Naast de groei in kwantitatieve zin wijzigt ook de kennis- en competentiebehoefte van de overheid; van procesmatige aansturing van het inkoopproces naar marktgericht inkopen op basis van gedegen domeinkennis. Het tekort aan overheidsinkopers en de inhoudelijke verandering in behoefte biedt ruimte aan het ontwikkelen van nieuw inkooptalent. De overheid zou er goed aan doen zich te richten op het aantrekken en ontwikkelen van dit inkooptalent. Dit kan door het vakgebied inkoop en de carrièreperspectieven die het vak biedt binnen de overheid op de kaart. “Helaas is voor het aantrekken en ontwikkelen van nieuw talent nog onvoldoende aandacht binnen de herstructureringsactiviteiten binnen zowel de lokale als centrale overheid”, aldus Hilbrand van der Kooi. 

Bron: APS