Op aandringen van de Consumentenbond verbetert Tele2 het acceptatieproces bij de aanvraag van een nieuw abonnement. Een deel van de aanvragers wordt nu nog afgewezen met de beknopte mededeling dat ze niet ‘kredietwaardig’ genoeg zijn voor een abonnement. Vanaf eind juni biedt Tele2 een stappenplan dat afgewezen klanten meer informatie levert én fouten in de kredietbeoordeling laat aanpassen zodat ze alsnog een abonnement kunnen krijgen.

Op dit moment verwijst Tele2 consumenten nog naar het kredietregistratiebureau Experian om meer informatie over de afwijzing op te vragen. Dit bedrijf heeft van miljoenen Nederlanders een kredietscore berekend. Providers, webwinkels en energiebedrijven kopen deze scores in om te bepalen wie ze als klant willen en wie niet.

‘Persoonlijke’ kredietscore

Afgewezen consumenten die bij Experian navraag doen krijgen vaak te horen dat het bureau helemaal geen persoonlijke gegevens over hen heeft. In de praktijk blijkt dat de ‘persoonlijke’ kredietscore van Experian ook laag kan zijn als in de wijk van de aanvrager relatief veel schuldenaren wonen.

Consumenten die navraag deden bij Tele2 over hun afwijzing voelen zich van het kastje naar de muur gestuurd, want de klantenservice van Tele2 en Experian verwijzen naar elkaar. Door de aanvraagprocedure aan te passen (per 28 juni) hoopt Tele2 dit probleem op te lossen:

  1. Een consument vraagt een mobiel abonnement aan.
  2. Tele2 voert een een risico-analyse uit die bestaat uit een check bij Preventel (het kredietregister van providers), een data-analyse door Experian, een check met historische gegevens van Tele2 (hoe netjes werden de eerdere telefoonnota’s van Tele2 betaald), een inkomens- en lastentoets en een check bij het Bureau Kredietregistratie.
  3. Indien op basis van de check bij Experian (en eventueel andere bronnen) blijkt dat Tele2 het risico te hoog acht legt Tele2 de consument uit waarom het contract niet wordt aangegaan. Hierbij meldt Tele2 dat de klant contact kan opnemen met Experian voor een inzageverzoek in de eigen gegevens en instrueert deze aanvraag te doen in combinatie met de mededeling door Tele2 afgewezen te zijn.
  4. Als de score niet negatief is beïnvloed door persoonlijke schulden of aanmaningen levert Experian daar een bewijs van. Experian wijst ook op de mogelijkheid het bewijs te mailen naar een speciale postbus van Tele2.
  5. Tele2 toetst de aanvraag opnieuw op basis van alle beschikbare informatie inclusief het bewijs van Experian.

Verbeterpunt

De Consumentenbond is blij met de aanpassing van de kredietbeoordeling door Tele2 maar een verbeterpunt blijft dat een ‘slechte postcode’ nog steeds een rol speelt in de aanvankelijke kredietbeoordeling door Tele2. Wij vinden dat een netjes betalende consument zonder schulden niet van een dienst mag worden uitgesloten omdat de buren wanbetalers zijn. Vandebron en Nuon werken op ons verzoek al met een kredietbeoordeling zonder ‘regioscore’. Wij roepen Tele2 op hetzelfde te doen.

Bron: Consumentenbond