Per 1 juni 2021 start Thomas Eterman bij BNG Bank als beoogd Chief Commercial Officer (CCO). Zijn benoeming tot CCO zal plaatsvinden, zodra van toezichthouder ECB positief uitsluitsel is ontvangen over zijn toetsing.

In de rol van CCO zal de heer Eterman vanuit de strategische focus en de gewenste vergroting van het klantpartnerschap op bestuurlijk niveau sturing geven aan de klantgerelateerde commerciële activiteiten van BNG Bank.

De CCO-rol is een nieuwe functie binnen BNG Bank. In deze functie zal de heer Eterman deel gaan uitmaken van het Executive Committee van de bank, samen met Gita Salden (CEO), Olivier Labe (CFO), Cindy van Atteveldt (CRO) en Jaco van Goudswaard (beoogd COO).

De heer Eterman (1976) heeft in Groningen Rechten gestudeerd en daarnaast ook Economie. In 2001 is hij zijn carrière begonnen als trainee bij ING in Amsterdam en Londen. Daarna heeft hij onder meer de rollen vervuld van intern consultant en recruiter en heeft hij enige tijd in Afghanistan gewerkt. Van 2006 tot 2008 heeft hij als Relationship Manager Mid Corporates Midden-Nederland gewerkt, vanaf 2008 als manager van een team. Van 2010 tot 2012 heeft hij als Business Manager en Secretaris leden van de RvB van ING ondersteund. Vanaf 2012 richtte hij zich weer op de klantkant, eerst als directeur Mid Corporates en later, sinds 2017, als directeur Public and Healthcare. Klanten die hij in deze rol met zijn team bediende zijn onder meer gemeenten, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en zorginstellingen.

Bron: BNG Bank