Frauderende uitkeringsontvangers kunnen vanaf 1 januari 2013 een tien keer hogere boete krijgen dan nu het geval is.

Bedrijven die de arbeidswetten overtreden, kunnen worden stilgelegd. Dit staat in het wetsvoorstel ‘Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving’ van minister Kamp en staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat vandaag aan de Tweede Kamer is gestuurd. De maatregelen moeten de gestaag groeiende groep hardnekkige fraudeurs, die voor steeds grotere bedragen fraudeert, afschrikken. Met deze wet worden zowel de malafide bedrijven, de ‘grote vissen’, als frauderende uitkeringsgerechtigden, de ‘kleine vissen’, aangepakt.

Een bedrijf dat fraudeert, betaalt de eerste keer een boete, de tweede keer een dubbele, en de derde keer een drievoudige boete. Bij een bedrijf dat herhaaldelijk fraudeert kunnen de werkzaamheden maximaal drie maanden worden stilgelegd. Daarnaast gaat het boetebedrag omhoog. Werkgevers betalen bijvoorbeeld 12.000 euro per illegale werknemer als zij voor de eerste keer de regels overtreden en 18.000 euro als er onveilig wordt gewerkt op een steiger. Nu is de boete voor het laten werken van illegale werknemers 8.000 euro per werknemer en voor onveilig werken op een steiger 9.000 euro.

Uitkeringsontvangers die frauderen moeten vanaf 1 januari 2013 altijd de ten onrechte verkregen uitkering terugbetalen en krijgen daarnaast datzelfde bedrag aan boete. 
Als iemand voor duizend euro fraudeert, krijgt diegene een boete van duizend euro. Bij een herhaling is de boete 150 procent van het bedrag dat ten onrechte is uitgekeerd, dus in dit voorbeeld 1.500 euro. Deze tweede boete wordt gekort op de uitkering of op een andere manier geïnd. Dit is een aanscherping van de huidige situatie waarbij uitkeringsontvangers de eerste keer tien procent van de onterecht verkregen uitkering aan boete krijgen en de tweede keer vijftien procent, in dit voorbeeld dus 150 euro. Gemeenten worden verplicht de sancties uit te voeren.

In 2010 is voor 119 miljoen euro gefraudeerd. Er werden ongeveer 4.000 boetes opgelegd aan bedrijven voor in totaal ruim 40 miljoen euro.


Bron: Rijksoverheid.nl