De gemeente Tilburg gaat de standaardtermijn van dertig dagen voor goedgekeurde facturen verkorten. Wethouder Erik de Ridder, Economische Zaken: "Als overheid moeten wij zorgen dat facturen op tijd worden betaald. Vooral door de economische crisis en de problemen die dat met zich meebrengt voor ondernemers moeten wij daar scherp op toezien. Daarom gaan wij het proces tot betaling van de goedgekeurde facturen verkorten. Ondernemers worden zo sneller betaald."
In de huidige gemeentelijke systematiek wordt bij het opvragen van de betaalopdracht een selectie gemaakt van facturen die goedgekeurd zijn en binnen één week vervallen.
De standaard vervaltermijn bedraagt dertig dagen. Facturen die al goedgekeurd zijn, maar buiten deze termijn vallen gaan niet mee met de betaalopdracht, omdat de vervaldatum nog niet is verstreken. Met het tijdelijk verlengen van de selectietermijn wordt het gemiddelde betalingstermijn aanzienlijk verkort.

In de raadsvergadering van 19 april stelde VVD-fractie vragen over de betalingstermijn van de gemeente Tilburg. Na toezegging van de wethouder is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om de betaaltermijnen te verkorten. In 2009 heeft de gemeente Tilburg In 2009 totaal 41.188 inkoopfacturen verwerkt.

Bron: creditexpo.nl