Nieuwe generatie leiders vindt innovatie noodzakelijk voor groei, retentie van talent en positieve impact op maatschappij.

Volgens de Millennial Survey van Deloitte gelooft 78 procent van ‘s werelds toekomstige business leiders dat innovatie essentieel is voor groei binnen organisaties. Echter, terwijl de economische crisis al bijna zes jaar voortduurt, gelooft slechts 26 procent van de Millennials (jonge werknemers geboren na 1980) dat leiders genoeg doen om innovatie te stimuleren.

“Innovatie op institutioneel niveau is nodig om de mindset van een organisatie te veranderen en nieuwe ideeën echt toe te laten en te doen bloeien,” zegt Wassili Bertoen, Director Deloitte Innovation. “Terwijl huidige business leiders debatteren over het hoe en waar van innoveren, is het duidelijk hoeveel belang onze toekomstige leiders hechten aan innovatie. Ze zien innovatie niet alleen als een drijfveer voor groei, maar ook als een katalysator bij het oplossen van de meest urgente maatschappelijke problemen.”

Deloitte onderzocht circa 5.000 Millennials uit 18 landen, waaronder 301 respondenten uit Nederland. Bij het meten van de perceptie van toekomstige leiders over innovatie, zegt 52 procent van de Nederlandse respondenten te werken voor een innovatief bedrijf.  “Nederland ziet zichzelf graag als een innovatieland, maar toch ligt dit percentage lager dan het wereldwijde gemiddelde van 60 procent. Opvallend is ook dat maar 43 procent van de toekomstige leiders in Nederland zichzelf als innovatief beschouwt, in vergelijking met 62 procent wereldwijd. We hebben ten opzichte van andere landen dus nog wel wat stappen te nemen,” aldus Bertoen.

Impact innovatie op maatschappij

Een overgrote meerderheid van alle respondenten wereldwijd zegt dat business innovaties een positieve impact hebben op de maatschappij. Daarnaast zegt 65 procent dat de activiteiten van zijn/haar bedrijf op een of andere wijze bijdragen aan de maatschappij. Bijna de helft van alle respondenten (45%) gelooft dat het bedrijfsleven innovaties aandrijft die de meest positieve impact hebben op de maatschappij, vergeleken met de overheid (18%) en academische instellingen (17%).

Talent als katalysator voor innovatie

Innovatie is ook een belangrijk onderdeel van recruitment en retentie van talent. Twee derde van de Millennials zegt dat innovatie een belangrijke factor is bij de keuze voor een bedrijf. Echter, gevraagd naar de vereisten van innovatie:

– Zegt 35 procent van de Nederlandse respondenten (39 procent wereldwijd) dat aanmoediging en beloning voor het bedenken van ideeën en creativiteit een vereiste is voor innovatie. Slechts16 procentvan de Nederlandse respondenten (20 procent wereldwijd) zegt dat hun huidige organisatie op deze wijze werkt.

– Zegt 28 procent van de Nederlandse respondenten (34 procent wereldwijd) dat het bieden van vrije tijd voor studie en creativiteit belangrijk is voor een innovatieve omgeving, terwijl13 procent (wereldwijd 17 procent) hun werkplek zo omschrijft;

– Zegt 29 procent van de Nederlandse respondenten (wereldwijd 42 procent) aanmoediging van innovatief denken op alle niveaus binnen de organisatie van belang is, tegenove r19 procent(wereldwijd 26 procent) dat zegt dat dit bij hun bedrijf ook echt het geval is.

“Er liggen serieuze kansen voor bedrijven om de randvoorwaarden en commitment te creëren die noodzakelijk is om innovatie aan te moedigen en te stimuleren in hun werkomgeving. Als we dit goed oppakken, kunnen we talent beter aan ons binden, meer competitief blijven in de toekomst en een positievere impact op maatschappij hebben,” concludeert Bertoen.

Klik hier voor meer informatie over de Millennial Survey

Bron: Deloitte.nl