Op 1 november 2022 waren er in het Handelsregister 2.305.289 economisch actieve ondernemingen ingeschreven. Ten opzichte van een jaar geleden zijn er 119.207 ondernemingen bij gekomen, een toename van 5,5% in één jaar tijd.

Het aantal starters is al 5 maanden vrijwel stabiel en schommelt tussen de 21.000 en 22.000 per maand. De laatste zes maanden (juni tot en met oktober 2022) is de toename in het aantal starters een fractie hoger dan dezelfde periode vorig jaar. Het aantal stoppers is ook iets hoger dan dezelfde periode vorig jaar. Ook hier zien we een constante voor de afgelopen vijf maanden.

Erik Stam, hoogleraar aan de Utrecht University School of Economics: “Ondanks alle macroeconomische dynamiek van de afgelopen maanden zijn de aantallen starters en stoppers behoorlijk stabiel, en is er nog steeds een forse netto toename van het aantal bedrijven”

Bij het aantal faillissementen constateren we een groei ten opzichte van oktober 2021: het absolute aantal faillissementen neemt toe sinds augustus 2022. Afgelopen maand zijn er 185 bedrijven failliet gegaan. Dat is beduidend meer dan het maandgemiddelde van 2021 (128) en ook meer dan het maandgemiddelde in de periode van januari tot en met oktober 2022 (142). We moeten terug gaan tot oktober 2020 voor een aantal faillissementen (192) dat hoger is dan de afgelopen maand.

Erik Stam: “Stap voor stap neemt het aantal faillissementen langzaam toe, maar is het nog steeds historisch laag, lager dan in de periode voor de Coronapandemie.”

image

Bouw

Kijken we naar de ontwikkelingen per sector dan valt op dat de meeste stoppers te vinden zijn in de Bouw. In die sector is er veel dynamiek. Zowel bij ‘Bouwinstallatie’ als bij ‘Dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw’ zien we een toename van het aantal stoppers van respectievelijk 44 en 41 procent. Daar staat tegenover dat ook het aantal starters in deze branches toeneemt, met respectievelijk [44 procent en 22 procent]. Per saldo is er daarmee nog steeds een groei in het aantal bedrijven dat actief is in de bouw.

Autohandel

De ontwikkelingen in de afgelopen maanden van het aantal starters en stoppers in de autohandel (Handel in en reparatie van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s) leiden tot een stabilisatie van het aantal bedrijven in deze branche. De afgelopen maand (net als in juli) nam het aantal bedrijven in deze branche af: er waren meer stoppers en minder starters wat resulteert in een kleine afname. Zagen we vorig jaar nog iedere maand een positief saldo, dit jaar lijkt de groei van het aantal bedrijven in de autohandel tot stilstand te zijn gekomen.

In 2021 bedraagt het verschil tussen het aantal starters en stoppers gemiddeld +60 per maand. Dit jaar (t/m oktober) is dat slechts 19. In oktober neemt zowel het aantal starters als het aantal stoppers toe, zodat het saldo net als in de afgelopen maanden dicht bij nul (-6) uitkomt.

image

KVK Trendrapport Bedrijfsleven

Het KVK Trendrapport Bedrijfsleven geeft de trends weer van de dynamiek in het bedrijfsleven over een periode van twaalf maanden. Daarbij kijkt het Trendrapport naar startende bedrijven (de starters) en bedrijven die zijn beëindigd (de stoppers), en daarnaast specifiek de faillissementen. De trends worden zowel voor de sectoren als regionaal in beeld gebracht. In dit Trendrapport zijn de cijfers voor de maand oktober vergeleken met dezelfde maand in 2021. Naast de trends worden de branches benoemd die de laatste maand opvallen door het grootste aantal starters en stoppers.

Bron: KVK