In 2009 is het aantal valse eurobiljetten in Nederland gestegen. In totaal zijn 54.949 valse biljetten onderschept en geregistreerd, een toename van 11% ten opzichte van de 49.294 valse biljetten in het jaar daarvoor. Wel heeft het aantal valse biljetten zich in de tweede helft van 2009 gestabiliseerd. Onderschept en geregistreerd zijn in die periode 22.921 valse biljetten. In dezelfde periode van 2008 werden nog 24.347 valse biljetten aangetroffen.

Het totaal aantal aangetroffen valse eurobiljetten nam in 2009 wereldwijd toe met 29% tot 860.000, zo blijkt uit een vandaag gepubliceerd persbericht van de Europese Centrale Bank. In 2008 lag het aantal valse eurobiljetten op 666.000. Ten opzichte van het aantal echte biljetten in omloop (12,8 miljard gemiddeld in de tweede helft van 2009) blijft het aantal aangetroffen valse biljetten nog altijd laag.

Het is belangrijk dat het publiek alert is en kennis heeft van de echtheidskenmerken van de eurobiljetten. Informatie hierover is onder meer te vinden op de webpagina Echtheidskenmerken van eurobankbiljetten. Deze aanwijzingen kunnen ook worden gedownload of als cd-rom worden besteld bij de Informatiedesk van DNB, tel. 0800 – 020 1068 (gratis).

 

Bron: De Nederlandse Bank