De Belastingdienst gaat met de Autoriteit Financiële Markten (AFM), het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) samenwerken om ontoelaatbaar gedrag van accountants tegen te gaan.

Dit staat in de convenanten die de partijen vandaag hebben getekend.

De Belastingdienst steunt in haar toezicht op werkzaamheden van accountants. De meeste accountants doen hun werk goed, maar een aantal van hen blijkt zich niet aan de wet- en regelgeving te houden. Dan gaat het bijvoorbeeld om het verstrekken van misleidende gegevens aan de Belastingdienst, het niet melden van ongebruikelijke transacties of het verstrekken van een accountantsverklaring bij een jaarrekening, terwijl er onvoldoende informatie is verzameld.

De Belastingdienst heeft besloten om vanaf nu flagrante normoverschrijdingen te melden bij de AFM, het BFT of de NBA; partijen die de wettelijke taak hebben om toezicht te houden op de naleving van wet- en regelgeving door accountants. Zij kunnen zelfstandig besluiten om handhavend op te treden. Ook kunnen zij een klacht indienen bij de Accountantskamer.

Daarnaast kan de AFM een bestuurlijke maatregel opleggen, zoals een boete of dwangsom. Ook het BFT krijgt binnenkort deze bevoegdheid. De verwachting is dat de samenwerking een positief effect zal hebben op het functioneren van accountants.