Het aantal faillissementen neemt dit jaar met 18 procent af en daalt volgend jaar verder met zo’n 10 procent. Ondanks deze positieve ontwikkeling neemt het aantal wanbetalingen in de textiel toe en blijft het aantal wanbetalingen in de bouw hoog. Dat blijkt uit gegevens van kredietverzekeraar Atradius.

De Nederlandse economie zit in de lift en dat versterkt de financiële positie van bedrijven. Het aantal faillissementen nam daardoor in de eerste helft van dit jaar met 11 procent af in vergelijking met de tweede helft van 2014. Voor heel 2015 voorspelt Atradius een daling van 18 procent. Dat is iets meer dan de 15 procent voorspelde daling een kwartaal geleden.

Dit is te danken aan een bredere economische vooruitgang dan verwacht. Voor 2016 voorziet Atradius een verdere daling van 10 procent als gevolg van aanhoudende economische groei. Het aantal faillissementen komt daarmee uit op ruim 6.200 in 2015 en ruim 5.600 in 2016. Daarmee is het aantal faillissementen respectievelijk 37 procent en 23 procent hoger dan in 2007. Binnen een aantal sectoren stelt Atradius vast dat het aantal wanbetalingen in de afgelopen maanden is gestabiliseerd of zelfs is gestegen.

Non-food retail sector blijft achter

Hoewel het consumentenvertrouwen en de bestedingen een opgaande lijn laten zien, is van herstel in de non-food retail sector nog geen sprake. Met name de elektronica- en kledingbranche hebben het nog steeds moeilijk. De betalingsgegevens van Atradius tonen aan dat het aantal wanbetalingen in de textiel onverminderd hoog blijft en afgelopen maand zelfs is toegenomen. Het aantal wanbetalingen lag in juli 50 procent hoger dan in de maanden ervoor. Vorige maand ging onder andere schoenwinkelketen Van Dalen failliet. Het marktaandeel van online verkopen is de laatste jaren enorm gegroeid en de verwachting is dat dit verder toe zal nemen. Atradius verwacht voorlopig nog geen sterk herstel binnen de non-food retail.

Bouw trekt aan

Dankzij de aantrekkende huizenmarkt laat nu ook de bouw- en installatiesector een voorzichtig positieve trend zien in het aantal faillissementen. Het aantal wanbetalingen stabiliseerde in de afgelopen maanden na een stijging eerder dit jaar. Van mei tot en met juli was het aantal meldingen van wanbetalingen 40 procent lager dan in de drie maanden daarvoor. Van een volledig herstel is echter nog geen sprake, blijkt ook uit het faillissement van onder andere gevelbouwer Oskomera in juni en de recente aanvraag van surseance van betaling door Imtech. Marges blijven onder druk staan en het aantal faillissementen is nog steeds hoog. Atradius blijft de bouwsector daarom nauwlettend volgen. Ook probeert zij proactief de jaarcijfers over 2014 te verzamelen van bedrijven in deze sector om een zo accuraat mogelijk dekkingsbeleid te kunnen vaststellen.

Transport herstelt

Opvallend is het zichtbare herstel in de transportsector als het gaat om het aantal wanbetalingen. Sinds april ligt het aantal faillissementen ruim 40 procent lager dan in het eerste kwartaal van 2015. Deze ontwikkeling heeft een rechtstreekse relatie met de toename van de Nederlandse export en de lage brandstofprijzen. Het is de verwachting dat dit herstel in deze sector zich voortzet.

Internationale vergelijking

Nederlandse exporteurs moeten er rekening mee houden dat ondanks het economische herstel in Europa het aantal faillissementen in een aantal landen toeneemt. Zo stijgt het aantal faillissementen in Frankrijk – één van de drie belangrijkste exportbestemmingen van Nederland – dit jaar met 4 procent. Zwitserland laat een toename van maar liefst 12 procent zien als gevolg van een sterke appreciatie van de Zwitserse munt en het inzakken van de binnenlandse economie. Ook in Noorwegen en Denemarken stijgt het aantal faillissementen, met 6 procent. In Duitsland en België gaat het beter. In beide landen gaan in 2015 4 procent minder bedrijven failliet.

“De Nederlandse economie trekt duidelijk aan en veel sectoren profiteren hiervan. Een aantal sectoren heeft echter te maken met veranderde marktomstandigheden en hevige concurrentie. Dat zet marges en reserves onder druk, wat bedrijven kwetsbaar maakt voor faillissement”, zegt John Lorié, hoofdeconoom van Atradius.

Bron: Atradius.nl