De Nevi PMI® van augustus is uitgekomen op 65.8. Dit is een kleine daling ten opzichte van juli, maar nog steeds het op vier na hoogste cijfer ooit, wat duidt op een aanhoudende forse groei. De werkgelegenheid nam deze maand opnieuw toe en deze stijging was de op twee na grootste sinds het begin van dit onderzoek. Alleen in de eerste twee maanden van 2018 was de stijging groter.

De toename van de productie was de kleinste in zes maanden, maar bleef een van de grootste sinds het begin van dit onderzoek. Ook de toename van de nieuwe orders uit zowel binnen- als buitenland was minder groot dan het recordniveau van juni, maar wel de op vijf na grootste ooit. De verlenging van de levertijden was de op vier na grootste ooit. Hierdoor steeg de hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk in de op drie na grootste mate sinds het begin van dit onderzoek en daalde de voorraad gereed product opnieuw.

De inkoopprijsinflatie bleef ondertussen hoog, al was deze lager dan het recordniveau van juli. Ook de verkoopprijzen werden fors verhoogd. De verwachtingen voor de productie over twaalf maanden waren het positiefst sinds mei.

De vaart is eruit, maar de industrie noteert nog steeds historisch hoge groeicijfers
“Ondanks nieuwe problemen bij industriële toeleveranciers door het oplaaien van de deltavariant van het coronavirus in Azië, laat de Nederlandse industrie wederom hoge productiecijfers en nieuwe exportorders zien in de maand augustus”, zegt David Kemps, sectorbanker Industrie bij ABN AMRO. “Met een stand van 65,8 is de Nevi Inkoopmanagersindex weliswaar terug naar het niveau van maart 2021, maar gezien de wereldwijde ontregeling van de toeleverketen door de heftige overstromingen, bosbranden en lockdowns in Azië door de deltavariant is dat een kleinere teruggang dan verwacht.”

Drie deelindices uitgelicht:

Voorraad ingekochte materialen

De materiaalvoorraad bij de Nederlandse productiebedrijven steeg in augustus voor de tiende maand op rij. Deze stijging was bovendien de op een na grootste ooit en lag net onder het recordniveau van mei. De grotere voorraad werd zowel toegeschreven aan een vergroting van de buffervoorraad vanwege langere levertijden, als aan de toename van materialen die niet gebruikt konden worden vanwege tekorten aan andere belangrijke onderdelen.

Verkoopprijzen

De verkoopprijzen in de productiesector stegen voor de dertiende achtereenvolgende maand omdat de bedrijven wederom de hogere inkoopkosten aan hun klanten doorberekenden. De inflatie was minder hoog dan de recordniveaus van juni en juli, maar was nog steeds hoger dan in alle andere onderzoeksperiodes. Ruwweg 40% van de Nederlandse producenten verhoogde de verkoopprijzen deze maand.

Toekomstige productie

De verwachting voor de productieomvang in de Nederlandse industrie voor de komende twaalf maanden was in augustus uitermate positief. De bedrijven verwachtten dat het herstel zich zal voortzetten nu de coronamaatregelen worden opgeheven en er werd regelmatig melding gemaakt van investeringen in capaciteit, nieuwe producten en nieuwe markten. De Toekomstige productie index steeg voor het eerst in vier maanden, wat wijst op een groter optimisme.

Bron: Nevi PMI®