De Nederlandse Vereniging van Banken publiceert twee nieuwe Standaarden voor risicogebaseerd klantonderzoek. In de NVB Standaard over Ongoing Due Diligence wordt beschreven hoe banken het klantonderzoek en de voortdurende controle effectief en proportioneel kunnen uitvoeren.

In plaats van periodiek alle klanten te moeten reviewen, kunnen banken de transitie maken naar gericht klantonderzoek uitvoeren als daar op basis van risico’s ook echt aanleiding voor is. Kortom: ‘meer waar nodig en minder waar het kan’.

De NVB Standaard over het gebruik van modellen bij het genereren van alerts en signalen, biedt een overzicht hoe deze op een betrouwbare en verantwoorde manier ingezet kunnen worden in de risicogebaseerde benadering van het klantonderzoek. Doel van beide Standaarden is om de impact voor klanten te verminderen en efficiëntie te vergoten.

Deze nieuwe Standaarden vormen een aanvulling op de vijf eerder gepubliceerde Standaarden die heldere uitgangspunten bieden voor banken om hun rol als poortwachter proportioneel en met focus op echte risico’s uit te voeren. De NVB Standaarden zijn het resultaat van een serie rondetafelgesprekken tussen banken en toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) over een meer risicogebaseerde benadering door banken en toezichthouder om misbruik van het financiële systeem te voorkomen.

 

Sector Standaarden

De komende tijd zal de NVB in totaal nog ongeveer 10 standaarden publiceren. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar ondernemers uit hoog-risicosectoren die vaak drempels ondervinden bij het regelen van hun bankzaken door het intensieve klantenonderzoek van de bank. Daarom wordt er samen met de betrokken brancheorganisatie gewerkt aan specifieke Sector Standaarden. Doel is om voor bepaalde sectoren samen te bepalen waar de echte risico’s zitten zodat het klantonderzoek door banken daar gericht op kan aansluiten. De NVB hoopt zo in de komende maanden in eerste instantie nieuwe Standaarden te publiceren voor non-profit organisaties, sekswerkers en cryptobedrijven. Later volgen naar verwachting standaarden voor onder andere automotive-bedrijven, de detailhandel en betaalinstellingen.

Bron: NVB