7 maart organiseerde de Tweede Kamercommissie voor SZW een rondetafelgesprek over mensen die ondanks dat zij werk hebben toch arm zijn. Namens het Sociaal en Cultureel Planbureau nam Cok Vroman deel aan het gesprek.

Cok Vroman betoogde dat armoede een ingewikkeld probleem is met vele oorzaken. Afgelopen najaar verscheen de SCP-studie ‘Als werk weinig opbrengt’. Uit het rapport bleek dat het aandeel werkende armen in Nederland is gegroeid. En hoewel  betaalde arbeid vaak als remedie tegen armoede wordt gezien, blijkt keer op keer dat een aanzienlijk deel van de armen gewoon werk heeft.

Over het rapport ‘Als werk weinig opbrengt’

Enkele conclusies uit de SCP-studie Als werk weinig opbrengt; Werkende armen in vijf Europese landen en twintig Nederlandse gemeenten (PDF, 214 pagina’s, oktober 2018) :

  • In Nederland stijgt het aandeel werkende armen sinds 1990. De toename in de periode 2001-2014 is vermoedelijk vooral ontstaan door achterblijvende lonen, dalende winsten en toenemende werkloosheid.
  • Werkende zzp’ers, alleenstaanden en mensen met een migratie-achtergrond behoren vaak tot de armen.
  • Werknemers zijn vooral arm door weinig gewerkte uren, zelfstandigen door een laag uurinkomen.
  • Nederland telt verhoudingsgewijs meer werkende armen dan Denemarken en België, maar een stuk minder dan Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Dat hangt samen met uiteenlopende wetten en regelingen, maar ook met culturele verschillen.
  • Nederlandse gemeenten besteden in hun beleid weinig specifieke aandacht aan werkende armen en weten niet goed hoe ze deze groep moeten bereiken.

Meer informatie

Bron: SCP

Gerelateerd nieuws:

VNG: “Dertien moties ingediend tijdens VAO armoede en schulden