In de afgelopen weken organiseerde de Tweede Kamer een aantal bijeenkomsten over incasso, gegevensdeling in het armoede- en schuldendomein en mogelijkheden om als hulpvrager sneller uit de schulden te komen. Vertegenwoordigers van de NVVK, de grootste branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening, vroegen aandacht voor de ervaringen van financiële hulpverleners.

Sneller uit de schulden

NVVK-directeur Geert van Dijk was op 17 mei deelnemer aan een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over het onderwerp ‘Sneller uit de schulden’. Vooraf leverde de NVVK een ‘position paper’ aan waarin wordt geschetst hoe mensen volgens de NVVK sneller uit de schulden kunnen komen. Van Dijk pleitte onder andere voor een bestuurlijke overeenkomst tussen Rijk en gemeenten zodat overal in Nederland hulpvragers op hulp van dezelfde kwaliteit kunnen rekenen. Op dit moment loopt het aanbod aan financiële hulpverlening nog te sterk uiteen, vinden we. Wanneer er geen overeenkomst tot stand komt, is aanvullende regelgeving op de Wgs wat de NVVK betreft ook een optie.

Ook vroeg de NVVK de Kamer om te zorgen voor een wettelijk kader voor de Landelijke Schuldpauzeknop die wordt ontwikkeld: een signaal naar alle schuldeisers waarmee incasso tijdelijk wordt stilgelegd en er tijd is voor een regeling.

Gegevensuitwisseling in het schuldendomein

NVVK-bestuurslid Dick van Maanen sprak op 20 april de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken toe over gegevensuitwisseling in het armoede- en schuldendomein. Hij legde uit tegen welke beperkingen financiële hulpverleners oplopen in het uitwisselen van gegevens met bijvoorbeeld wijkteams. Deels zijn ze op te lossen met betere voorlichting. Maar ook voor goede nazorg leveren wettelijke regels beperkingen op. Sommige schuldeisers laten ook terughoudendheid zien om gegevens te delen die nodig zijn om schulden te regelen.

Van Maanen, ook bestuurslid van stichting Schuldenknooppunt, benadrukte de belangrijke rol die het Schuldenknooppunt kan hebben om snel en veilig gegevens uit te wisselen. Wanneer Rijksincassoactiviteiten ook via het Schuldenknooppunt verlopen zou dat ‘een geweldige stap zijn om mensen in het kader van vroegsignalering pro-actief te kunnen benaderen’, aldus Van Maanen.

Kosten van de incasso-industrie

Naar aanleiding van het verschijnen van de notitie ‘Incasso-industrie: kapot duur?!‘ van Tweede Kamer-lid Don Ceder (ChristenUnie) organiseerde de CU-fractie op 18 april een bijeenkomst in perscentrum Nieuwspoort. In twee panelgesprekken analyseerden de deelnemers problemen en oplossingen rond incasso. NVVK-voorzitter Marco Florijn zette de NVVK visie uiteen:

  • We willen dat kleine schulden klein blijven. Incassokosten en vooral deurwaarderskosten moeten niet onnodig oplopen
  • We zien een verantwoordelijkheid voor een sociale incasso bij primaire schuldeisers, de incassosector en de deurwaarders
  • Schuldeisers moeten incassotrajecten waar mogelijk vermijden, door directe doorgeleiding naar schuldhulpverlening
  • Een gerechtelijk incassotraject (deurwaarders) is eigenlijk niet bestemd voor onze doelgroep, omdat er vrijwel niets te halen is. ‘Overlevingsschulden’ die gerelateerd zijn aanm  zorgkosten, vaste lasten en toeslagen zouden alleen in aanmerking moeten kunnen komen voor een gerechtelijk vonnis wanner er sprake is van niet-willers.
  • De echte explosie van kosten vindt plaats bij de gang naar de rechter en inschakelen van deurwaarders. De NVVK wil inzetten op sociaal incasseren, persoonlijk contact en warme doorverwijzing naar schuldhulpverlening. Dit alles om de gang de naar de deurwaarder te voorkomen.
  • We zien steeds meer schuldeisers die bewust incasseren, dat is een positieve ontwikkeling.
  • We denken dat de Verwijsindex Schuldhulpverlening (door ons samen met deurwaarders opgezet) nog beter gebruikt kan worden.
  • De toekomst voor sociale incasso én voor de financiële hulpverlening zit in een beweging naar voren, zodat we kleine vorderingen klein houden.

Bron: NVVK