Het wil nog niet vlotten met het (verder) herstel van de export. Dit blijkt uit de maandelijkse Corona Export Monitor van ondernemersvereniging evofenedex en kredietverzekeraar Atradius over december 2020. Nog steeds geeft 52 procent van de exporterende bedrijven te kennen last te hebben van de coronacrisis op de bedrijfsvoering. Dit vertaalt zich in een omzetderving van 21 procent in december vergeleken met een jaar geleden. Dit cijfer is min of meer stabiel en vergelijkbaar in omvang met de laatste maanden van 2020.

“Als er al sprake was van een licht herstel in de maanden voor december, is dat voordeel weer deels teniet gedaan door alle COVID-maatregelen in grote delen van de Europese Unie en andere delen van de wereld”, aldus Bart Jan Koopman, directeur bij evofenedex. Ook het aantal bedrijven dat groei kan noteren, blijft steken op 13 procent. Gemiddeld groeien die bedrijven met 16 procent. Vooruitkijkend is het beeld van de respondenten niet fundamenteel anders dan in de afgelopen maanden. Wel schuift het verwachte herstel steeds wat naar achteren, waarbij de verwachting nu is dat in de tweede helft van 2021 dit herstel breed zal doorzetten.

Toename verstoorde logistieke processen

“Naast de grote impact op de economie van verminderde vraag en andere effecten zoals reorganisaties en oplopende werkloosheid, zien we ook weer een toename van verstoorde logistieke processen”, vertelt Koopman. “Vooral vracht over de weg en zeevracht worden vaker genoemd dan de maanden ervoor. Verstoringen over de weg zijn deels verklaarbaar door de reisbeperkingen van de tweede lockdown en de nodige problemen in december in de goederenstromen naar het Verenigd Koninkrijk vanwege brexit. Verstoringen in de zeevracht worden onder andere veroorzaakt door een gebrek aan containers op de juiste locaties en forse prijsverhogingen.”

Werk aan winkel

Koopman roept het kabinet op werk te blijven maken van het faciliteren van internationale handel. “Het gevaar is dat het bevorderen van export ondersneeuwt door alle andere belangrijke lopende nationale coronadossiers. Maar voor het herstel van de economie is breed herstel van de export van groot belang. Daarom is het goed dat er nu een brexit-deal is, al zal nog moeten blijken waar de losse eindjes zitten. Er is dan ook nog veel werk aan de winkel. Het investeringsakkoord met China is een goede eerste stap. Dat neemt niet weg dat 33 procent van de respondenten in het algemeen handelsbelemmeringen ervaart.”

Handelsbelemmeringen

Het Verenigd Koninkrijk, China en de Verenigde Staten worden het meest genoemd in verband met handelsbelemmeringen. Het kan hierbij gaan om douanezaken, sancties, lokale wet- en regelgeving, administratieve lasten, kwaliteitseisen of oorsprongsissues. “Handel kan op veel fronten nog veel makkelijker. Ons economisch herstelvermogen als handelsland wordt vergroot bij gereguleerde wereldhandel zonder belemmeringen”, besluit Koopman.

Corona Export Monitor December 2020 download (pdf)

Bron: Evofendex