Het lijkt er sterk op dat de val van de Berlijnse Muur is ervaren als een overwinning van het kapitalisme. Onder meer hierdoor heeft de prestatiebeloning een enorme populariteit gekregen. Vele bestuurders en managers hebben te zeer transactiegedreven gehandeld, terwijl zij niet diegenen waren die de grootste risico's liepen.
Het nut van dergelijke prestatiebeloningen voor de onderneming wordt schromelijk overschat. Dit geldt zeker als het gaat om banken die onderdeel vormen van de financiële systematiek van een land; daar horen dergelijke prestatiebeloningen gewoon niet thuis.

Integriteit en vertrouwen zijn de enige twee zaken die van belang zijn om de financiële sector weer echt op de been te helpen. Als die waarden niet bij alle partijen terugkomen, dan blijft het dweilen met de kraan open. Om het vertrouwen en de integriteit echt terug te krijgen is het niet zinvol dat het bestaande establishment het boetekleed aantrekt en vervolgens op zijn post blijft zitten. Daar zijn de achtergebleven sporen en wonden te groot en te diep voor.

De bestuurders die eind vorige eeuw carrière hebben gemaakt, in de laatste dertig jaren van het Industriële Tijdperk, zouden er goed aan doen om talentvolle en hoogopgeleide jongeren in belangrijke managementfuncties te benoemen. Een groot voordeel van de jongere generaties is namelijk dat zij in de vierde Informatierevolutie zijn opgegroeid en dus van jongs af aan met digitale innovatieve functionaliteit vertrouwd zijn geraakt.

Dat zorgt er logischerwijze voor dat hun opleiding, inzichten en ervaring veelal beter op de eisen en kansen van het Kennis- en Innovatietijdperk aansluiten dan die van de oudere generaties. De jongere generatie heeft bovendien het nieuwe elan en enthousiasme die we in de huidige pioniersfase van het Kennis- en Innovatietijdperk nodig hebben.

Bron: creditexpo.nl