De wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) die ervoor moet zorgen dat gemeenten van verschillende schuldeisers betalingsachterstand-gegevens over inwoners mogen ontvangen, is in de huidige vorm niet effectief uitvoerbaar. Dat bleek uit de uitvoeringstoets die Divosa op uitnodiging van het ministerie van SZW dit najaar deed met haar leden en met de VNG en NVVK.

Met de VNG, NVVK, Landelijke Cliëntenraad (LCR) en Sociaal Werk Nederland kwam Divosa afgelopen najaar ook al tot een gezamenlijke reactie op de internetconsultatie. Daarin uitte Divosa al zorgen over de uitvoerbaarheid van de plannen. De uitkomsten van de uitvoeringstoets sluiten hierop aan en zijn onlangs aangeboden aan staatssecretaris Van Ark.

Belangrijke en noodzakelijke stap

Zoals Divosa ook in de bestuurlijke reactie stelde, is een wettelijke basis om gegevens uit te wisselen in het kader van de Wgs een belangrijke en noodzakelijke stap. Het zou vroegtijdig signaleren van problemen kunnen bevorderen en het ontstaan van problematische schulden kunnen voorkomen. Tegelijkertijd ziet Divosa dat de Wgs in zijn huidige vorm voor gemeenten niet effectief uitvoerbaar is. Dit komt onder andere door de verplichting om op elk enkel signaal een aanbod van een eerste gesprek te moeten doen. De volgende randvoorwaarden zijn nodig om de wet wel effectief uitvoerbaar te maken:

 • Ruimte in de wet voor het matchen van signalen
  Het matchen van meerdere signalen geeft een betere indicatie dan een enkelvoudig signaal. Het is dan beter in te schatten hoe je effectief kunt zijn met de inzet van de beschikbare capaciteit.
 • Landelijk platform voor uitwisseling signalen
  Werken vanuit een centraal, landelijk platform is beter werkbaar dan verschillende systemen gebruiken.
 • Ruimte in de wet om beperkte signalen te verrijken
  De mogelijkheid om signalen te verrijken met andere gegevens geeft een beter beeld dan alleen een individueel signaal.
 • ICT-infrastructuur voor uitwisseling gegevens
  Het uitwisselen en opvragen van gegevens over schuldhulpverlening vraagt om een ICT-infrastructuur die er in de praktijk (nog) niet is.

Vervolg-uitvoeringstoets

Gezien het voorgaande dringt Divosa er bij de staatssecretaris op aan om een zogenaamde vervolg-uitvoeringstoets in gang te zetten. Die schetst een uitgebreider beeld van de impact op de uitvoeringspraktijk, financiën, inwonersperspectief, informatiehuishouding en het ICT-landschap.

Zie ook

Bron: Divosa

Gerelateerd nieuws:

NVVK: “Vroegsignalering levert geld op, maar vraagt ook om investeren