Na een zeer lange en heftige periode van krimp die eind 2007 inzette, laat de uitzendbranche nu weer groei zien. In periode 5 (week 17 – 20) groeide het aantal uren met 9% en de uitzendomzet nam toe met 8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze periode telde twee werkbare dagen minder ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, er is dus een aanzienlijke correctie toegepast. Deze cijfers dienen daarom met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.

Voor de medische sector gold dat zowel het aantal uren als de omzet steeg met 2%.
De administratieve sector liet als enige een daling zien van 8% in uren en 9% in omzet.
De uren in de industriële sector vertonen een opmerkelijke stijging van 26% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de omzet nam toe met 30%. Het aantal uren in de technische sector steeg met 6% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en de omzet nam ook toe met 6%.

Bron: ABU