De Energiebesparingsverkenner van RVO.nl is na de upgrade een stuk veelzijdiger. Zo kunnen klanten nu op basis van het beschikbare budget hun ideale maatregelenpakket samenstellen.

RVO.nl voegde begin dit jaar verschillende energiebesparende maatregelen toe, paste de rekenmethodieken aan de wetgeving rond het energielabel en de energie-index, voegde de comfortverkenner en de budgetverkenner toe en maakte de website gebruiksvriendelijker, zegt Marijke Wobben van RVO.nl.

In de tool van RVO.nl zijn alle maatregelen aan elkaar gekoppeld. ‘Op het moment dat je goed isoleert, wordt de warmtevraag lager en kan je dus volstaan met een kleinere HR-ketel. Daar houdt de tool rekening mee’, zegt Wobben. ‘In de energiebesparingsverkenner hebben alle maatregelen invloed op elkaar.’ Al die verbindingen zorgen ervoor dat in de tool zo’n 9 miljoen berekeningen gemaakt kunnen worden.

Handig hulpmiddel

Installateur Jos Ubaghs van Installatietechniek Ubaghs ziet de tool als een handig hulpmiddel. ‘Hiermee kun je heel goed het gesprek over energiebesparing aangaan met klanten.’ Uit de meest recente Klusmonitor blijkt dat woningeigenaren steeds vaker een klusser inhuren voor bijvoorbeeld het plaatsen van een cv-ketel. Het CBS becijferde dat de aantrekkende woningmarkt één van de oorzaken is van een flinke omzetstijging binnen de installatiesector.

Op de centen letten

Toch blijven woningeigenaren nog altijd – terecht – op hun centen letten. Immers, het installeren van energiebesparende maatregelen kan initieel veel geld kosten, terwijl niet altijd duidelijk is welke maatregel het meeste effect heeft op de energierekening. Bewoners wíllen vaak wel maatregelen doorvoeren, maar ze weten niet waar ze het beste voor kunnen kiezen.

Budget en comfort

Nieuw zijn de budgetverkenner en de comfortverkenner. Hierin kan een woningeigenaar aangeven voor welk bedrag hij of zij de woning energetisch wil verbeteren of welk niveau van comfort nagestreefd wordt. In de budgetverkenner geef je bijvoorbeeld een maximaal bedrag van 5.000 euro aan, waarna de tool berekent welke maatregelen je voor dat geld het best kan nemen.

De comfortverkenner gaat uit van een puntensysteem dat is ontwikkeld door Cauberg-Huygen. Uitgangspunt hierin is dat een tochtvrije woning een comfortabele woning is. Dat betekent dat bijvoorbeeld isolatie een hoger aantal punten krijgt dan een efficiënte CV-ketel.

Bron: RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)