De voorbije maanden ontving UNIZO talloze ondernemersklachten over strengere kredietverzekeraars. De kredietverzekeraars zouden niet alleen verleende dekkingen reduceren of annuleren, maar ook hun buitenlandse klanten, die zaken doen met Belgische kmo's, aanraden leveringen strenger te beoordelen.
Daardoor moeten de ondernemers op eigen risico exporteren of de export zelfs stopzetten. Volgens de UNIZO-kwartaalbarometer heeft 15% van de Vlaamse kmo-ondernemers een kredietverzekering. Een derde daarvan ervaart een reductie van de verstrekte kredietlimieten, 5% een opzegging van de verzekering. UNIZO vraagt de federale regering de vooropgestelde overheidsaanvulling op kredietverzekeringen stel te laten ingaan.

UNIZO respecteert de rol van de kredietverzekeraars als waakhond voor hun klanten.
De ondernemersorganisatie stelt zich echter ernstige vragen bij de motivering van enkele van de beslissingen. Die zorgen ervoor dat solvabele Belgische ondernemingen hun bestellingen bij buitenlandse contractspartijen niet ontvangen, op basis van de negatieve kwalificatie van de kredietverzekeraar.

Dat terwijl andere professionelen en kredietverzekeraars de kredietwaardigheid van diezelfde ‘risicoklanten' als zeer positief bestempelen. UNIZO overlegt momenteel met kredietverzekeraar Atradius over het verzekeringstechnische luik, de klachtenbehandeling en de communicatie over beleidsbeslissingen door de kredietverzekeraar.

UNIZO roept de federale regering ook op zich zo snel mogelijk te buigen over de vraag van Minister Reynders een overheidsaanvulling te verstrekken op de afgesloten kredietverzekering. Begin mei 2009 gaf Minister Reynders aan dit voorstel voor te zullen leggen aan zijn federale collega's.

UNIZO roept de Minister op dit snel te doen. In tijden van economische crisis mag geen kostbare tijd verloren gaan. UNIZO benadrukt echter de kosten van de waarborg voor de kmo's zo minimaal mogelijk te houden.

Daarnaast mag de waarborg geen aanleiding zijn voor de kredietverzekeraars om de eigen verleende kredietlimieten nog verder terug te schroeven. Als een verzekeraar een dekking weigert, zou de verzekerde bovendien de mogelijkheid moeten krijgen om met dit dossier over te stappen naar een andere verzekeraar. De kleine lettertjes van de polissen laten dit vandaag niet toe.

Bron: www.politics.be/persmededelingen/