De functie van ERP-systemen verschuift. Traditioneel lag de nadruk op het verbeteren van de interne efficiency met vaak losstaande pakketten per afdeling, business unit en/of vestiging. Waar het praktisch leek voor die separate entiteiten droeg dit alleen niet echt bij aan accurate inzichten, het toonde wat er in het verleden gebeurde en niet in de nabije toekomst. In de snel veranderende markten van vandaag moeten bedrijven geïntegreerde bedrijfssoftware gebruiken om hun bedrijf op een proactieve manier te kunnen (be)sturen. Als uw huidige ERP-systeem nog steeds als achteruitkijkspiegel functioneert, kunt u deze beter voor een periscoop inruilen.

Samenstellen van managementinformatie

Wie zijn informatie moet verkrijgen uit deelsystemen die niet (geheel) op elkaar aansluiten en bovendien matig onderling communiceren, moet veel moeite doen om tot relevante stuurinformatie te komen. De praktijk leert ons dat dit nog regelmatig voorkomt. Voor het samenstellen van managementinformatie verrichten deze bedrijven veel repeterende handelingen, vaak elke maand opnieuw. Dit leidt tot een veel langere doorlooptijd en onnodig extra kosten. Ook is de kans op fouten aanzienlijk groter en is er niet op ieder gewenst moment betrouwbare informatie beschikbaar.

Actuele informatie

Een voorbeeld. Voor een gezond projectresultaat is het van belang de kosten strak te bewaken. U kunt dan ingrijpen gedurende de voortgang van het project als de kosten hoger worden dan gebudgetteerd. Belangrijk is dus doorlopend actuele informatie tot uw beschikking te hebben. Wie pas achteraf vaststelt dat er ingegrepen had moeten worden is te laat. Wie voor de besturing van zijn of haar bedrijf op verouderde informatie vertrouwt kijkt voortdurend in een achteruitkijkspiegel. Zowel kansen als problemen komen dan te laat aan het licht.

Geïntegreerde ERP-systemen

Gelukkig zijn er vandaag de dag moderne, goed geïntegreerde ERP-systemen beschikbaar. Toegesneden op uw branche, betaalbaar en relatief eenvoudig te implementeren. Deze pakketten verzorgen voor u de transacties op het operationele niveau. Maar helpen u tevens aan actuele stuurinformatie. Bovendien bespaart u op administratieve handelingen, wat al direct aan een beter resultaat bijdraagt.

Bent u op dit moment nog geautomatiseerd op basis van deeloplossingen? Dan betekent de keuze voor zo’n modern systeem voor u het vervangen van uw achteruitkijkspiegel door een periscoop. Eentje die naar wens zowel achteruit als vooruit kan kijken en die bovendien op elk gewenst moment de actuele status van uw onderneming weergeeft. Dit verbeterde uitzicht gaat uw bedrijf zeker vooruit helpen.

Bron: Persberichten.com